Tag Archives: thành ngữ tiếng nhật

CÁC DẠNG THÀNH NGỮ (SEIGO): KOTOWAZA, KANYOKU, KOJISEIGO VÀ YOJIJUKUGO

Việc nghiên cứu thành ngữ (Seigo) trong tiếng Nhật thường bao gồm cả việc nghiên cứu Kotowaza (ことわざ), kanyoku (慣用句), kojiseigo (故事成語) và yojijukugo (四字熟語) lần lượt có nghĩa là tục ngữ, quán dụng ngữ, thành ngữ có nguồn gốc từ tích cổ và thành ngữ 4 chữ. Các thành phần này được sử dụng […]

Một số câu thành ngữ bằng tiếng Nhật (P2)

Ở bài viết này Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy sẽ cung cấp một số câu thành ngữ phổ biến gửi đến các bạn muốn tìm hiểu về thành ngữ bằng tiếng Nhật Những câu thành ngữ này trong tiếng Việt thì rất quen thuộc mà chúng ta hay sử dụng vì thế hãy học […]

Một số câu thành ngữ bằng tiếng Nhật (P1)

Ở bài viết này Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy sẽ cung cấp một số câu thành ngữ phổ biến gửi đến các bạn muốn tìm hiểu về thành ngữ bằng tiếng Nhật Những câu thành ngữ này trong tiếng Việt thì rất quen thuộc mà chúng ta hay sử dụng vì thế hãy học […]