Tag Archives: yojijukugo

CÁC DẠNG THÀNH NGỮ (SEIGO): KOTOWAZA, KANYOKU, KOJISEIGO VÀ YOJIJUKUGO

Việc nghiên cứu thành ngữ (Seigo) trong tiếng Nhật thường bao gồm cả việc nghiên cứu Kotowaza (ことわざ), kanyoku (慣用句), kojiseigo (故事成語) và yojijukugo (四字熟語) lần lượt có nghĩa là tục ngữ, quán dụng ngữ, thành ngữ có nguồn gốc từ tích cổ và thành ngữ 4 chữ. Các thành phần này được sử dụng […]