[THÔNG BÁO DU HỌC] Danh sách đậu phòng vấn du học

"DANH SÁCH ĐẬU PHỎNG VẤN HỌC BỔNG ASAHI T10/2020"

STT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú
Nam Nữ
1 Nguyễn Anh Việt 23/07/1994  
2 Đặng Đình Khang 14/10/1996  
3 Trần Đức Anh 09/06/1998  
4 Bùi Thanh Phương 09/11/1999  
5 Nguyễn Trường Giang 10/03/2001  
6 Lê Xuân Nhật 17/06/2001  
7 Huỳnh Thùy Dương 21/10/1995  
8 Trần Thị Mỹ Hạnh 18/12/1996  
9 Lê Thị Thu Thảo 02/02/1997  
10 Kiều Thị Bảo Quỳnh 02/11/1997  
11 Đoàn Huỳnh Minh Khoa 10/10/1998  
12 Lý Thị Kim 23/10/2000  
13 Lê Thị Ngọc Trâm 19/11/2000  
14 Phạm Nguyễn Linh Trang 23/02/2001  
15 Võ Thị Diễm My 14/04/2001  
16 Nguyễn Thùy Vân 22/07/2001  
17 Lê Ngọc 10/10/2001  
18 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 16/02/2002  
19 Nguyễn Kim Chi 15/08/2002  
20 Huỳnh Thị Kim Ngân 22/09/2002  
Chia sẻ ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *