Tag Archives: Từ vựng tiếng Nhật

Từ vựng tiếng Nhật hay sử dụng nhất

Làm sao để học ngữ pháp tiếng Nhật khi không biết nhiều từ vựng? Từ vựng là một trong 3 nền tảng không thể thiếu bên cạnh ngữ pháp và chữ kanji khi học tiếng Nhật Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy gửi đến các bạn một số từ vựng tiếng Nhật thường hay sử […]