Đồ dùng trong nhà bếp bằng tiếng Nhật

Một số vật dụng nội trợ mà các bạn nữ chúng ta hay dùng hàng ngày, các bạn đã biết tên gọi tiếng Nhật là gì? Hãy tập nhớ và nghĩ về những vật gần gũi với chúng ta bằng tiếng Nhật nhé!
Học bằng hình ảnh là phương pháp giảng dạy hiệu quả mà trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy đang áp dụng cho các lớp học tại trung tâm. Với phương pháp này sẽ làm cho bài giảng trên lớp trở nên sinh động và thú vị, học viên sẽ tiếp thu bài nhanh hơn và nhớ lâu hơn về bài học
だいどころようひん: đồ dùng trong nhà bếp

2,579 thoughts on “Đồ dùng trong nhà bếp bằng tiếng Nhật

  1. Zemits machine says:

    Thanks for sharing these kinds of wonderful posts. In addition, an excellent travel and medical insurance program can often eradicate those concerns that come with vacationing abroad. Some sort of medical crisis can quickly become very costly and that’s guaranteed to quickly put a financial burden on the family’s finances. Putting in place the great travel insurance package deal prior to setting off is worth the time and effort. Thanks a lot