Xếp hạng thi online

#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Mã Minh Quân Kiến thức ngôn ngữ: 47   Đọc hiểu: 46   Nghe hiểu: 46 139
Hồng yến Kiến thức ngôn ngữ: 40   Đọc hiểu: 52   Nghe hiểu: 39 131
hồ thị mộng ảo Kiến thức ngôn ngữ: 29   Đọc hiểu: 48   Nghe hiểu: 53 130
4 Lê Thị Mai Huyền Kiến thức ngôn ngữ: 39   Đọc hiểu: 45   Nghe hiểu: 43 127
5 Lê Thị Dung Kiến thức ngôn ngữ: 36   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 35 90
6 Trần Thị Hương Kiến thức ngôn ngữ: 33   Đọc hiểu: 25   Nghe hiểu: 21 79
7 Bùi Đức Sang Kiến thức ngôn ngữ: 31   Đọc hiểu: 10   Nghe hiểu: 22 63
8 Nguyễn Ý Nhi Kiến thức ngôn ngữ: 33   Đọc hiểu: 13   Nghe hiểu: 9 55
9 Phan Thanh Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 20   Đọc hiểu: 7   Nghe hiểu: 24 51
10 Đinh thị thúy hằng Kiến thức ngôn ngữ: 23   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 10 33
11 Đinh thị thúy hằng Kiến thức ngôn ngữ: 8   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 15 23
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Lê Thị Dung Kiến thức ngôn ngữ: 97   Nghe hiểu: 51 148
Ngô trung phúc Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 53 144
Lâm Thị Mai Kiến thức ngôn ngữ: 76   Nghe hiểu: 56 132
4 Tống Lê Hoàng Nhi Kiến thức ngôn ngữ: 79   Nghe hiểu: 49 128
5 Khê hồng nhịp Kiến thức ngôn ngữ: 62   Nghe hiểu: 50 112
6 Võ thị hoài Kiến thức ngôn ngữ: 70   Nghe hiểu: 40 110
7 Nguyễn Văn Tuyên Kiến thức ngôn ngữ: 73   Nghe hiểu: 30 103
8 Trần Thị Minh Thư Kiến thức ngôn ngữ: 67   Nghe hiểu: 32 99
9 Thanhhoang Kiến thức ngôn ngữ: 67   Nghe hiểu: 31 98
10 Giang Phạm Kiến thức ngôn ngữ: 51   Nghe hiểu: 46 97
11 Dương phụng vy Kiến thức ngôn ngữ: 64   Nghe hiểu: 30 94
12 Nguyễn Thị Lan Anh Kiến thức ngôn ngữ: 41   Nghe hiểu: 49 90
13 nguyenvantu Kiến thức ngôn ngữ: 50   Nghe hiểu: 39 89
14 Nguyễn Thị Thu Hương Kiến thức ngôn ngữ: 75   Nghe hiểu: 11 86
15 Trần đình bảo Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 23 86
16 Hầu Thị Ngọc Bích Kiến thức ngôn ngữ: 53   Nghe hiểu: 29 82
17 Phamtanthanhabc Kiến thức ngôn ngữ: 53   Nghe hiểu: 29 82
18 Thiện Kiến thức ngôn ngữ: 58   Nghe hiểu: 24 82
19 Dương Thành Đạt Kiến thức ngôn ngữ: 56   Nghe hiểu: 14 70
20 hiếu nguyễn anh Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 0 63
21 Tran đồng Kiến thức ngôn ngữ: 23   Nghe hiểu: 33 56
22 Lưu Quang Tiến Kiến thức ngôn ngữ: 46   Nghe hiểu: 0 46
23 Le thị phuong Kiến thức ngôn ngữ: 19   Nghe hiểu: 24 43
24 Lê Linh Kiến thức ngôn ngữ: 41   Nghe hiểu: 0 41
25 Trương Văn Vĩnh Kiến thức ngôn ngữ: 30   Nghe hiểu: 9 39
26 Nguyễn Thị Thu Hương Kiến thức ngôn ngữ: 0   Nghe hiểu: 29 29
27 lychieuchieu Kiến thức ngôn ngữ: 22   Nghe hiểu: 0 22
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 90   Nghe hiểu: 40 130
Võ Thị Phương Thảo Kiến thức ngôn ngữ: 104   Nghe hiểu: 22 126
Phan Thị Diễm Quỳnh Kiến thức ngôn ngữ: 93   Nghe hiểu: 27 120
4 Đoàn Thị Hiền Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 22 113
5 Nguyen Bao My Kiến thức ngôn ngữ: 84   Nghe hiểu: 25 109
6 Hoàng Đình Văn Kiến thức ngôn ngữ: 75   Nghe hiểu: 31 106
7 Nguyễn Thị Ngọc Phụng Kiến thức ngôn ngữ: 84   Nghe hiểu: 20 104
8 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 71   Nghe hiểu: 19 90
9 Dương Hương Kiến thức ngôn ngữ: 72   Nghe hiểu: 14 86
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Tran Han Kiến thức ngôn ngữ: 40   Đọc hiểu: 41   Nghe hiểu: 47 128
Lê Thị Lộc Kiến thức ngôn ngữ: 49   Đọc hiểu: 35   Nghe hiểu: 34 118
Hồng yến Kiến thức ngôn ngữ: 42   Đọc hiểu: 48   Nghe hiểu: 24 114
4 Huỳnh tấn đạt Kiến thức ngôn ngữ: 40   Đọc hiểu: 28   Nghe hiểu: 41 109
5 lê thị ngọc lan Kiến thức ngôn ngữ: 39   Đọc hiểu: 26   Nghe hiểu: 25 90
6 Nguyễn Thành Công Kiến thức ngôn ngữ: 38   Đọc hiểu: 34   Nghe hiểu: 17 89
7 Nguen Thanh Cong Kiến thức ngôn ngữ: 43   Đọc hiểu: 42   Nghe hiểu: 0 85
8 Tranha Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 25 79
9 DAO THI HOANG YEN Kiến thức ngôn ngữ: 30   Đọc hiểu: 23   Nghe hiểu: 25 78
10 Trần thị lan Anh Kiến thức ngôn ngữ: 26   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 22 70
11 Nguyễn Thị Kim Trinh Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 16   Nghe hiểu: 19 67
12 Nguyễn Thị Bích Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 25   Đọc hiểu: 21   Nghe hiểu: 20 66
13 Trần Thị Hương Kiến thức ngôn ngữ: 41   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 4 64
14 Phan Thanh Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 23   Đọc hiểu: 24   Nghe hiểu: 17 64
15 ĐẶNG TUẤN KIỆT Kiến thức ngôn ngữ: 24   Đọc hiểu: 11   Nghe hiểu: 21 56
16 lê thị ngọc lan Kiến thức ngôn ngữ: 3   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 15 18
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Lê Thị Dung Kiến thức ngôn ngữ: 99   Nghe hiểu: 46 145
Ngô trung phúc Kiến thức ngôn ngữ: 104   Nghe hiểu: 41 145
Nguyễn đăng khoa Kiến thức ngôn ngữ: 102   Nghe hiểu: 36 138
4 Truonganhdat Kiến thức ngôn ngữ: 102   Nghe hiểu: 32 134
5 Trần thị thanh thương Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 43 134
6 hiếu nguyễn anh Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 41 132
7 Lê Thị Như Ý Kiến thức ngôn ngữ: 87   Nghe hiểu: 43 130
8 Võ thị hoài Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 39 130
9 Khê hồng nhịp Kiến thức ngôn ngữ: 88   Nghe hiểu: 41 129
10 Trần Phương Uyên Kiến thức ngôn ngữ: 84   Nghe hiểu: 29 113
11 Lâm Thị Mai Kiến thức ngôn ngữ: 81   Nghe hiểu: 31 112
12 nguyenvantu Kiến thức ngôn ngữ: 74   Nghe hiểu: 34 108
13 Nguyễn Thị Bích Tuyền Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 42 105
14 Le thi hong ngoc Kiến thức ngôn ngữ: 74   Nghe hiểu: 30 104
15 Chu Văn Trung Kiến thức ngôn ngữ: 61   Nghe hiểu: 36 97
16 Hiền Kiến thức ngôn ngữ: 73   Nghe hiểu: 23 96
17 Trần Phương Uyên Kiến thức ngôn ngữ: 86   Nghe hiểu: 0 86
18 Vũ ngoc son Kiến thức ngôn ngữ: 51   Nghe hiểu: 19 70
19 Trần Thị Mộng Trinh Kiến thức ngôn ngữ: 45   Nghe hiểu: 18 63
20 Đinh trường thi Kiến thức ngôn ngữ: 40   Nghe hiểu: 18 58
21 Lưu Quang Tiến Kiến thức ngôn ngữ: 21   Nghe hiểu: 6 27
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Võ Thị Phương Thảo Kiến thức ngôn ngữ: 97   Nghe hiểu: 26 123
Nguyễn Thị Ngọc Phụng Kiến thức ngôn ngữ: 80   Nghe hiểu: 25 105
Hồ Hoài Nhân Kiến thức ngôn ngữ: 100   Nghe hiểu: 3 103
4 Võ Thị Phương Thảo Kiến thức ngôn ngữ: 67   Nghe hiểu: 0 67
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
hồ thị mộng ảo Kiến thức ngôn ngữ: 44   Đọc hiểu: 32   Nghe hiểu: 44 120
Tran Han Kiến thức ngôn ngữ: 41   Đọc hiểu: 41   Nghe hiểu: 29 111
Vũ Hoàng Quốc Việt Kiến thức ngôn ngữ: 38   Đọc hiểu: 29   Nghe hiểu: 37 104
4 Trần Nam Kiến thức ngôn ngữ: 47   Đọc hiểu: 14   Nghe hiểu: 42 103
5 Tranha Kiến thức ngôn ngữ: 36   Đọc hiểu: 32   Nghe hiểu: 33 101
6 Nguyễn dung Kiến thức ngôn ngữ: 37   Đọc hiểu: 29   Nghe hiểu: 25 91
7 Lê Thị Lộc Kiến thức ngôn ngữ: 37   Đọc hiểu: 21   Nghe hiểu: 30 88
8 Nguyễn Thị Kim Dung Kiến thức ngôn ngữ: 35   Đọc hiểu: 21   Nghe hiểu: 30 86
9 Huỳnh tấn đạt Kiến thức ngôn ngữ: 41   Đọc hiểu: 10   Nghe hiểu: 34 85
10 Phùng Thị Tuyết Kiến thức ngôn ngữ: 37   Đọc hiểu: 14   Nghe hiểu: 24 75
11 Lê Thị Mai Huyền Kiến thức ngôn ngữ: 43   Đọc hiểu: 32   Nghe hiểu: 0 75
12 tai94 Kiến thức ngôn ngữ: 23   Đọc hiểu: 34   Nghe hiểu: 12 69
13 Nguyễn thị lý Kiến thức ngôn ngữ: 27   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 19 68
14 ĐẶNG TUẤN KIỆT Kiến thức ngôn ngữ: 27   Đọc hiểu: 15   Nghe hiểu: 24 66
15 Nguyễn duy thức Kiến thức ngôn ngữ: 30   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 13 65
16 Đinh Văn Phúc Kiến thức ngôn ngữ: 29   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 15 44
17 Nguyễn Phước Thiện Kiến thức ngôn ngữ: 30   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 30
18 Thai Khuong Kiến thức ngôn ngữ: 23   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 23
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Trần Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 103   Nghe hiểu: 50 153
Trần Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 102   Nghe hiểu: 50 152
Khê hồng nhịp Kiến thức ngôn ngữ: 87   Nghe hiểu: 37 124
4 Nhi Nguyễn Kiến thức ngôn ngữ: 79   Nghe hiểu: 37 116
5 Ha van hung Kiến thức ngôn ngữ: 70   Nghe hiểu: 42 112
6 Lê Thị Dung Kiến thức ngôn ngữ: 82   Nghe hiểu: 17 99
7 Võ thị hoài Kiến thức ngôn ngữ: 75   Nghe hiểu: 22 97
8 Huỳnh Mai Kiến thức ngôn ngữ: 61   Nghe hiểu: 33 94
9 Vũ Viết Đức Kiến thức ngôn ngữ: 57   Nghe hiểu: 28 85
10 Nguyễn Văn Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 56   Nghe hiểu: 26 82
11 Đặng thị cẩm thuý Kiến thức ngôn ngữ: 46   Nghe hiểu: 33 79
12 Chu Văn Trung Kiến thức ngôn ngữ: 59   Nghe hiểu: 15 74
13 Đặng Thiên Phúc Kiến thức ngôn ngữ: 42   Nghe hiểu: 16 58
14 Lê Thị Như Ý Kiến thức ngôn ngữ: 40   Nghe hiểu: 0 40
15 Ái Liên Kiến thức ngôn ngữ: 28   Nghe hiểu: 11 39
16 Lê Linh Kiến thức ngôn ngữ: 30   Nghe hiểu: 0 30
17 Nguyễn thị phương thuý Kiến thức ngôn ngữ: 25   Nghe hiểu: 0 25
18 Linh Duy Hãnh Kiến thức ngôn ngữ: 24   Nghe hiểu: 0 24
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn Trường Giang Kiến thức ngôn ngữ: 94   Nghe hiểu: 48 142
Nguyễn Ngọc Sơn Kiến thức ngôn ngữ: 95   Nghe hiểu: 46 141
Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 37 138
4 Nguyễn Quốc Chí Kiến thức ngôn ngữ: 100   Nghe hiểu: 35 135
5 Đoàn Thị Hiền Kiến thức ngôn ngữ: 87   Nghe hiểu: 20 107
6 Nguyen Bao My Kiến thức ngôn ngữ: 67   Nghe hiểu: 38 105
7 Nguyễn Thị Ngọc Phụng Kiến thức ngôn ngữ: 68   Nghe hiểu: 25 93
8 Nguyễn Nhựt Tân Kiến thức ngôn ngữ: 62   Nghe hiểu: 27 89
9 Trần Tuấn Anh Kiến thức ngôn ngữ: 68   Nghe hiểu: 19 87
10 Hoàng Đình Văn Kiến thức ngôn ngữ: 61   Nghe hiểu: 19 80
11 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 56   Nghe hiểu: 23 79
12 Phan Thị Thùy linh Kiến thức ngôn ngữ: 36   Nghe hiểu: 16 52
13 Doi Anh Minh Kiến thức ngôn ngữ: 30   Nghe hiểu: 13 43
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Huỳnh tấn đạt Kiến thức ngôn ngữ: 40   Đọc hiểu: 34   Nghe hiểu: 45 119
Phan Thanh Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 20   Đọc hiểu: 11   Nghe hiểu: 13 44
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn đăng khoa Kiến thức ngôn ngữ: 98   Nghe hiểu: 40 138
Ngô trung phúc Kiến thức ngôn ngữ: 92   Nghe hiểu: 37 129
Khê hồng nhịp Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 37 128
4 Nguyễn An Duy Kiến thức ngôn ngữ: 86   Nghe hiểu: 41 127
5 Trần Thị Hồng Loan Kiến thức ngôn ngữ: 84   Nghe hiểu: 40 124
6 Chu Văn Trung Kiến thức ngôn ngữ: 73   Nghe hiểu: 46 119
7 Le thi hong ngoc Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 43 106
8 Võ thị hoài Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 40 103
9 Trần đình bảo Kiến thức ngôn ngữ: 68   Nghe hiểu: 29 97
10 Vũ ngoc son Kiến thức ngôn ngữ: 53   Nghe hiểu: 22 75
11 Đồng Thị Thảo Kiến thức ngôn ngữ: 34   Nghe hiểu: 16 50
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn Quốc Chí Kiến thức ngôn ngữ: 108   Nghe hiểu: 53 161
Nguyễn Thị Ngọc Phụng Kiến thức ngôn ngữ: 93   Nghe hiểu: 27 120
Tuấn Kiến thức ngôn ngữ: 85   Nghe hiểu: 11 96
4 Đồng Thị Thảo Kiến thức ngôn ngữ: 71   Nghe hiểu: 21 92
5 Nguyễn Thị Huyền Trang Kiến thức ngôn ngữ: 58   Nghe hiểu: 7 65
6 Đồng Thị Thảo Kiến thức ngôn ngữ: 38   Nghe hiểu: 26 64
7 Nguyễn Trần Huyền Nhi Kiến thức ngôn ngữ: 33   Nghe hiểu: 15 48
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
hồ thị mộng ảo Kiến thức ngôn ngữ: 37   Đọc hiểu: 42   Nghe hiểu: 47 126
Hồng yến Kiến thức ngôn ngữ: 40   Đọc hiểu: 48   Nghe hiểu: 37 125
Nguyễn Thị Kim Đoá Kiến thức ngôn ngữ: 42   Đọc hiểu: 45   Nghe hiểu: 38 125
4 Lê Thị Lộc Kiến thức ngôn ngữ: 37   Đọc hiểu: 37   Nghe hiểu: 31 105
5 Vũ Hoàng Quốc Việt Kiến thức ngôn ngữ: 36   Đọc hiểu: 38   Nghe hiểu: 27 101
6 TRAN BA TONG Kiến thức ngôn ngữ: 31   Đọc hiểu: 31   Nghe hiểu: 34 96
7 Huỳnh tấn đạt Kiến thức ngôn ngữ: 27   Đọc hiểu: 28   Nghe hiểu: 25 80
8 Trần Nghĩa Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 34   Nghe hiểu: 0 66
9 DUONG VAN HUNG Kiến thức ngôn ngữ: 20   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 24 66
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Trần Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 102   Nghe hiểu: 50 152
Vũ Ngọc Minh Thư Kiến thức ngôn ngữ: 99   Nghe hiểu: 42 141
Nguyễn thị phương thuý Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 23 86
4 Le thi hong ngoc Kiến thức ngôn ngữ: 34   Nghe hiểu: 30 64
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn Quốc Chí Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 43 144
Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 98   Nghe hiểu: 45 143
Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 58   Nghe hiểu: 41 99
4 Nguyễn Thị Kim Ngân Kiến thức ngôn ngữ: 62   Nghe hiểu: 35 97
5 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 55   Nghe hiểu: 24 79
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
bùi văn quang Kiến thức ngôn ngữ: 48   Đọc hiểu: 38   Nghe hiểu: 40 126
Phan Thị Thúy Hằng Kiến thức ngôn ngữ: 39   Đọc hiểu: 41   Nghe hiểu: 39 119
Hồng yến Kiến thức ngôn ngữ: 47   Đọc hiểu: 44   Nghe hiểu: 20 111
4 Vũ Hoàng Quốc Việt Kiến thức ngôn ngữ: 38   Đọc hiểu: 29   Nghe hiểu: 33 100
5 Lê Thị Lộc Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 27   Nghe hiểu: 22 81
6 Huỳnh tấn đạt Kiến thức ngôn ngữ: 34   Đọc hiểu: 8   Nghe hiểu: 31 73
7 Nguyễn Thị Kim Dung Kiến thức ngôn ngữ: 30   Đọc hiểu: 12   Nghe hiểu: 0 42
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Ngô trung phúc Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 38 129
Nguyễn Thị Bích Tuyền Kiến thức ngôn ngữ: 82   Nghe hiểu: 41 123
Nguyễn Thị Lệ Mỹ Kiến thức ngôn ngữ: 76   Nghe hiểu: 29 105
4 RIN Rin Kiến thức ngôn ngữ: 39   Nghe hiểu: 6 45
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn Văn Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 108   Nghe hiểu: 34 142
Nguyễn Trường Giang Kiến thức ngôn ngữ: 94   Nghe hiểu: 43 137
Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 93   Nghe hiểu: 43 136
4 Nguyễn Quốc Chí Kiến thức ngôn ngữ: 93   Nghe hiểu: 41 134
5 Nguyễn Thị Kim Ngân Kiến thức ngôn ngữ: 71   Nghe hiểu: 34 105
6 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 53   Nghe hiểu: 24 77
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Hồng yến Kiến thức ngôn ngữ: 47   Đọc hiểu: 56   Nghe hiểu: 32 135
Nguyen van dai vu Kiến thức ngôn ngữ: 49   Đọc hiểu: 30   Nghe hiểu: 43 122
Đỗ Thị ngọc kiều Kiến thức ngôn ngữ: 41   Đọc hiểu: 38   Nghe hiểu: 26 105
4 Huỳnh tấn đạt Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 37   Nghe hiểu: 35 104
5 Tran Han Kiến thức ngôn ngữ: 33   Đọc hiểu: 30   Nghe hiểu: 40 103
6 Lê Thị Lộc Kiến thức ngôn ngữ: 29   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 37 85
7 BÙI VĂN TỈNH Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 10   Nghe hiểu: 27 69
8 Nguyễn Thiên Hương Kiến thức ngôn ngữ: 25   Đọc hiểu: 18   Nghe hiểu: 14 57
9 Nguyễn duy thức Kiến thức ngôn ngữ: 23   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 23
10 Võ Thị Anh Thư Kiến thức ngôn ngữ: 21   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 21
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Vũ Ngọc Minh Thư Kiến thức ngôn ngữ: 107   Nghe hiểu: 46 153
Trần Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 102   Nghe hiểu: 49 151
Trần đình bảo Kiến thức ngôn ngữ: 65   Nghe hiểu: 30 95
4 Nguyễn Thị Bích Tuyền Kiến thức ngôn ngữ: 46   Nghe hiểu: 38 84
5 Ngô trung phúc Kiến thức ngôn ngữ: 76   Nghe hiểu: 6 82
6 Ly Chieu Kiến thức ngôn ngữ: 36   Nghe hiểu: 31 67
7 RIN Rin Kiến thức ngôn ngữ: 56   Nghe hiểu: 6 62
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn An Duy Kiến thức ngôn ngữ: 110   Nghe hiểu: 53 163
Nguyễn Trường Giang Kiến thức ngôn ngữ: 98   Nghe hiểu: 38 136
Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 34 135
4 Nguyen Bao My Kiến thức ngôn ngữ: 94   Nghe hiểu: 34 128
5 Nguyễn thị phương thuý Kiến thức ngôn ngữ: 85   Nghe hiểu: 26 111
6 Nguyễn An Duy Kiến thức ngôn ngữ: 62   Nghe hiểu: 46 108
7 Nguyễn Thị Kim Ngân Kiến thức ngôn ngữ: 81   Nghe hiểu: 26 107
8 Nguyễn Thị Kim Ngân Kiến thức ngôn ngữ: 80   Nghe hiểu: 14 94
9 BÙI THỊ XUÂN ĐÔNG Kiến thức ngôn ngữ: 77   Nghe hiểu: 17 94
10 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 55   Nghe hiểu: 26 81
11 Bùi Đình Tâm Kiến thức ngôn ngữ: 61   Nghe hiểu: 16 77
12 Nguyễn Quốc Chí Kiến thức ngôn ngữ: 45   Nghe hiểu: 0 45
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Huỳnh Thị Bích Tuyền Kiến thức ngôn ngữ: 39   Đọc hiểu: 31   Nghe hiểu: 22 92
Vũ Hoàng Quốc Việt Kiến thức ngôn ngữ: 38   Đọc hiểu: 27   Nghe hiểu: 27 92
Nguyen Ngan Kiến thức ngôn ngữ: 36   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 31 86
4 Nguyễn Thị Kim Trinh Kiến thức ngôn ngữ: 36   Đọc hiểu: 12   Nghe hiểu: 27 75
5 Lê Thị Lộc Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 23 74
6 Dang thị hồng Kiến thức ngôn ngữ: 37   Đọc hiểu: 21   Nghe hiểu: 16 74
7 Trần Dạ Hương Kiến thức ngôn ngữ: 17   Đọc hiểu: 16   Nghe hiểu: 17 50
8 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Kiến thức ngôn ngữ: 25   Đọc hiểu: 4   Nghe hiểu: 19 48
9 Nguyễn duy thức Kiến thức ngôn ngữ: 34   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 12 46
10 Ngọc Linh Kiến thức ngôn ngữ: 3   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 28 31
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn Thiên Hương Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 48 149
Ngô trung phúc Kiến thức ngôn ngữ: 98   Nghe hiểu: 46 144
nguyenvantu Kiến thức ngôn ngữ: 86   Nghe hiểu: 27 113
4 Trần Thị Thương Kiến thức ngôn ngữ: 81   Nghe hiểu: 31 112
5 Nguyễn Thị Bích Tuyền Kiến thức ngôn ngữ: 65   Nghe hiểu: 36 101
6 Ly Chieu Kiến thức ngôn ngữ: 61   Nghe hiểu: 20 81
7 Nguyễn thị phương thuý Kiến thức ngôn ngữ: 36   Nghe hiểu: 18 54
8 RIN Rin Kiến thức ngôn ngữ: 39   Nghe hiểu: 6 45
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Lâm Thị Mai Kiến thức ngôn ngữ: 106   Nghe hiểu: 47 153
Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 98   Nghe hiểu: 26 124
Nguyễn Thị Kim Ngân Kiến thức ngôn ngữ: 90   Nghe hiểu: 31 121
4 Nguyen Bao My Kiến thức ngôn ngữ: 78   Nghe hiểu: 33 111
5 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 51   Nghe hiểu: 17 68
6 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 52   Nghe hiểu: 9 61
7 Nguyễn Quang Cựu Kiến thức ngôn ngữ: 43   Nghe hiểu: 12 55
8 RIN Rin Kiến thức ngôn ngữ: 25   Nghe hiểu: 7 32
9 hoc vien 11 Kiến thức ngôn ngữ: 12   Nghe hiểu: 3 15
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn Châu Kiến thức ngôn ngữ: 57   Đọc hiểu: 60   Nghe hiểu: 47 164
KATO AKIHIRO Kiến thức ngôn ngữ: 60   Đọc hiểu: 56   Nghe hiểu: 45 161
kimhong Kiến thức ngôn ngữ: 53   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 50 125
4 TRAN BA TONG Kiến thức ngôn ngữ: 41   Đọc hiểu: 31   Nghe hiểu: 45 117
5 Truong thi diem Kiến thức ngôn ngữ: 54   Đọc hiểu: 50   Nghe hiểu: 0 104
6 Trang Kiến thức ngôn ngữ: 46   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 25 93
7 Mai Nguyễn Kiến thức ngôn ngữ: 42   Đọc hiểu: 14   Nghe hiểu: 13 69
8 lê thị ngọc lan Kiến thức ngôn ngữ: 19   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 24 62
9 Ngọc Linh Kiến thức ngôn ngữ: 35   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 35
10 phạm thị phú Kiến thức ngôn ngữ: 30   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 30
11 Pham Tien Phuc Kiến thức ngôn ngữ: 1   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 1
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
nguyen thi hoa Kiến thức ngôn ngữ: 99   Nghe hiểu: 23 122
Nguyễn duy thức Kiến thức ngôn ngữ: 90   Nghe hiểu: 30 120
nguyễn chí công Kiến thức ngôn ngữ: 69   Nghe hiểu: 33 102
4 Nguyễn Thị Lệ Mỹ Kiến thức ngôn ngữ: 67   Nghe hiểu: 34 101
5 Tống Thanh Linh Kiến thức ngôn ngữ: 69   Nghe hiểu: 18 87
6 Huỳnh Mai Kiến thức ngôn ngữ: 46   Nghe hiểu: 31 77
7 Nguyễn Thái An Kiến thức ngôn ngữ: 46   Nghe hiểu: 25 71
8 Hầu Thị Ngọc Bích Kiến thức ngôn ngữ: 44   Nghe hiểu: 6 50
9 mi Lan Kiến thức ngôn ngữ: 0   Nghe hiểu: 32 32
10 mi Lan Kiến thức ngôn ngữ: 28   Nghe hiểu: 0 28
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn Nhị Hà Kiến thức ngôn ngữ: 119   Nghe hiểu: 60 179
Phạm Nguyễn Linh Trang Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 37 138
Nguyễn Thùy Vân Kiến thức ngôn ngữ: 93   Nghe hiểu: 43 136
4 Nguyễn Vũ Thúy Oanh Kiến thức ngôn ngữ: 81   Nghe hiểu: 53 134
5 phan hoang nam Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 28 129
6 sd_phuong Kiến thức ngôn ngữ: 120   Nghe hiểu: 0 120
7 Nguyễn Nhựt Tân Kiến thức ngôn ngữ: 75   Nghe hiểu: 33 108
8 Nguyen Bao My Kiến thức ngôn ngữ: 78   Nghe hiểu: 28 106
9 Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 93   Nghe hiểu: 0 93
10 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 64   Nghe hiểu: 17 81
11 Văn Công Quí Kiến thức ngôn ngữ: 59   Nghe hiểu: 20 79
12 đặng nguyễn kiến du Kiến thức ngôn ngữ: 39   Nghe hiểu: 40 79
13 HUYNH DANG PHUOC Kiến thức ngôn ngữ: 55   Nghe hiểu: 20 75
14 Nguyễn Thị Kim Ngân Kiến thức ngôn ngữ: 49   Nghe hiểu: 24 73
15 Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 26   Nghe hiểu: 44 70
16 Phạm Duy Tân Kiến thức ngôn ngữ: 42   Nghe hiểu: 26 68
17 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 45   Nghe hiểu: 11 56
18 Na na Kiến thức ngôn ngữ: 30   Nghe hiểu: 23 53