Xếp hạng thi online

#Top Học viên   Chi tiết Điểm
nguyễn xuyến Kiến thức ngôn ngữ: 50   Đọc hiểu: 37   Nghe hiểu: 46 133
hồ thị mộng ảo Kiến thức ngôn ngữ: 36   Đọc hiểu: 38   Nghe hiểu: 53 127
Vũ Thị Trang Kiến thức ngôn ngữ: 44   Đọc hiểu: 33   Nghe hiểu: 43 120
4 Huỳnh tấn đạt Kiến thức ngôn ngữ: 37   Đọc hiểu: 34   Nghe hiểu: 44 115
5 Lê Thị Mai Huyền Kiến thức ngôn ngữ: 49   Đọc hiểu: 60   Nghe hiểu: 0 109
6 Trần thị mai Kiến thức ngôn ngữ: 46   Đọc hiểu: 29   Nghe hiểu: 28 103
7 Trần thiện quyền Kiến thức ngôn ngữ: 47   Đọc hiểu: 38   Nghe hiểu: 15 100
8 Nguyenthanhvinh Kiến thức ngôn ngữ: 37   Đọc hiểu: 31   Nghe hiểu: 32 100
9 Duan Kiến thức ngôn ngữ: 41   Đọc hiểu: 35   Nghe hiểu: 21 97
10 Huỳnh Thảo Sương Kiến thức ngôn ngữ: 38   Đọc hiểu: 37   Nghe hiểu: 15 90
11 Phùng Thị Tuyết Kiến thức ngôn ngữ: 39   Đọc hiểu: 15   Nghe hiểu: 31 85
12 LÊ HOÀNG BẢO TRÂN Kiến thức ngôn ngữ: 44   Đọc hiểu: 38   Nghe hiểu: 3 85
13 Lê Hoàng Phúc Kiến thức ngôn ngữ: 29   Đọc hiểu: 30   Nghe hiểu: 25 84
14 Khoa Kiến thức ngôn ngữ: 46   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 15 80
15 DAO THI HOANG YEN Kiến thức ngôn ngữ: 24   Đọc hiểu: 28   Nghe hiểu: 25 77
16 Nguyễn Thị Tuyêt Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 18   Nghe hiểu: 23 73
17 Dương phụng vy Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 31   Nghe hiểu: 6 69
18 Truong Thi Hien Luong Kiến thức ngôn ngữ: 24   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 24 67
19 Huynh Anh Thu Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 27   Nghe hiểu: 3 62
20 Hồng Yên Kiến thức ngôn ngữ: 22   Đọc hiểu: 11   Nghe hiểu: 26 59
21 huynh tan buu Kiến thức ngôn ngữ: 34   Đọc hiểu: 23   Nghe hiểu: 0 57
22 huynh tan buu Kiến thức ngôn ngữ: 33   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 0 52
23 Trương thanh ly Kiến thức ngôn ngữ: 24   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 6 52
24 Tunguyen Kiến thức ngôn ngữ: 22   Đọc hiểu: 16   Nghe hiểu: 14 52
25 Trần Âu Kiến thức ngôn ngữ: 20   Đọc hiểu: 8   Nghe hiểu: 19 47
26 Nguyễn Thị Thanh Phương Kiến thức ngôn ngữ: 23   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 3 45
27 Nguyễn Quốc Nguyên Thông Kiến thức ngôn ngữ: 29   Đọc hiểu: 8   Nghe hiểu: 6 43
28 Kem Kaori Kiến thức ngôn ngữ: 25   Đọc hiểu: 4   Nghe hiểu: 10 39
29 Đinh thị thúy hằng Kiến thức ngôn ngữ: 27   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 27
30 Trần Văn Tú Kiến thức ngôn ngữ: 12   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 13 25
31 Thái Hiền Kiến thức ngôn ngữ: 22   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 22
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Trần Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 105   Nghe hiểu: 53 158
Ninh đập chai Kiến thức ngôn ngữ: 105   Nghe hiểu: 51 156
Hồ Thị Hòa Kiến thức ngôn ngữ: 104   Nghe hiểu: 42 146
4 Trần Mạnh Cường Kiến thức ngôn ngữ: 97   Nghe hiểu: 48 145
5 Chu Văn Trung Kiến thức ngôn ngữ: 88   Nghe hiểu: 45 133
6 Tống Lê Hoàng Nhi Kiến thức ngôn ngữ: 86   Nghe hiểu: 44 130
7 hiếu nguyễn anh Kiến thức ngôn ngữ: 81   Nghe hiểu: 49 130
8 Thanh xuân Kiến thức ngôn ngữ: 99   Nghe hiểu: 29 128
9 Huỳnh Thị Kim Loan Kiến thức ngôn ngữ: 96   Nghe hiểu: 32 128
10 Ngọc Trâm Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 34 125
11 Nguyễn đăng khoa Kiến thức ngôn ngữ: 90   Nghe hiểu: 35 125
12 Trần đình bảo Kiến thức ngôn ngữ: 90   Nghe hiểu: 34 124
13 Võ thị hoài Kiến thức ngôn ngữ: 79   Nghe hiểu: 40 119
14 Nguyễn Thị Lệ Mỹ Kiến thức ngôn ngữ: 85   Nghe hiểu: 33 118
15 Nguyễn Thị Bích Tuyền Kiến thức ngôn ngữ: 76   Nghe hiểu: 40 116
16 Phạm Thị Thùy Trang Kiến thức ngôn ngữ: 81   Nghe hiểu: 32 113
17 Tô Dung Kiến thức ngôn ngữ: 84   Nghe hiểu: 29 113
18 Truonganhdat Kiến thức ngôn ngữ: 104   Nghe hiểu: 0 104
19 Nguyễn Minh Yến Nhi Kiến thức ngôn ngữ: 69   Nghe hiểu: 33 102
20 Hà nguyễn Kiến thức ngôn ngữ: 56   Nghe hiểu: 45 101
21 Huỳnh Diệu Uyên Kiến thức ngôn ngữ: 99   Nghe hiểu: 0 99
22 Le thi hong ngoc Kiến thức ngôn ngữ: 67   Nghe hiểu: 32 99
23 Hồ Thị Thúy Kiều Kiến thức ngôn ngữ: 61   Nghe hiểu: 30 91
24 trung Kiến thức ngôn ngữ: 65   Nghe hiểu: 26 91
25 Nguyễn Thị Tuyêt Kiến thức ngôn ngữ: 78   Nghe hiểu: 11 89
26 Cindys Kiến thức ngôn ngữ: 69   Nghe hiểu: 19 88
27 Lưu Quang Tiến Kiến thức ngôn ngữ: 58   Nghe hiểu: 26 84
28 Nhat le Kiến thức ngôn ngữ: 55   Nghe hiểu: 28 83
29 nguyenvantu Kiến thức ngôn ngữ: 68   Nghe hiểu: 15 83
30 Thanh Nga Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 17 80
31 Dương phụng vy Kiến thức ngôn ngữ: 79   Nghe hiểu: 0 79
32 Trần Thị Mộng Trinh Kiến thức ngôn ngữ: 53   Nghe hiểu: 14 67
33 Nguyễn Thị Hồng Hân Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 0 63
34 Nguyễn thị hải quỳnh Kiến thức ngôn ngữ: 52   Nghe hiểu: 0 52
35 Trương Văn Vĩnh Kiến thức ngôn ngữ: 32   Nghe hiểu: 18 50
36 NGUYỄN THANH NGỮ Kiến thức ngôn ngữ: 24   Nghe hiểu: 17 41
37 Truonganhdat Kiến thức ngôn ngữ: 0   Nghe hiểu: 36 36
38 Bùi Minh Phương Kiến thức ngôn ngữ: 18   Nghe hiểu: 17 35
39 Nguyễn Quốc Chí Kiến thức ngôn ngữ: 29   Nghe hiểu: 0 29
40 Nguyễn Trọng Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 13   Nghe hiểu: 0 13
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Bui Thi Phuong Mai Kiến thức ngôn ngữ: 110   Nghe hiểu: 57 167
Lê Thị Kiều Nhi Kiến thức ngôn ngữ: 111   Nghe hiểu: 47 158
My Kiều Kiến thức ngôn ngữ: 110   Nghe hiểu: 45 155
4 Nguyễn Trường Giang Kiến thức ngôn ngữ: 103   Nghe hiểu: 46 149
5 Đỗ Thai Kim Nhân Kiến thức ngôn ngữ: 104   Nghe hiểu: 41 145
6 Phan Minh Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 94   Nghe hiểu: 45 139
7 Kiều Đức Lượng Kiến thức ngôn ngữ: 103   Nghe hiểu: 32 135
8 Nguyễn Trường Giang Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 34 135
9 Đặng Thùy Dương Kiến thức ngôn ngữ: 78   Nghe hiểu: 57 135
10 Hoàng Trung Nguuên Kiến thức ngôn ngữ: 82   Nghe hiểu: 44 126
11 Đoàn Thị Hiền Kiến thức ngôn ngữ: 88   Nghe hiểu: 36 124
12 Phan văn lành Kiến thức ngôn ngữ: 90   Nghe hiểu: 31 121
13 Đoàn Nguyễ Hoàng Thi Kiến thức ngôn ngữ: 87   Nghe hiểu: 33 120
14 Nguyễn Thị Kim Ngân Kiến thức ngôn ngữ: 82   Nghe hiểu: 37 119
15 Trần Hoàng Tấn Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 28 119
16 Lê Chí Khang Kiến thức ngôn ngữ: 75   Nghe hiểu: 39 114
17 Kem Kaori Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 10 111
18 Nguyễn Thị Hương Lan Kiến thức ngôn ngữ: 84   Nghe hiểu: 26 110
19 Bùi Mạnh Hùng Kiến thức ngôn ngữ: 85   Nghe hiểu: 23 108
20 Nguyễn Thị Ngọc Phụng Kiến thức ngôn ngữ: 87   Nghe hiểu: 20 107
21 Phung Nguyen Kiến thức ngôn ngữ: 75   Nghe hiểu: 29 104
22 Đặng Thùy Dương Kiến thức ngôn ngữ: 35   Nghe hiểu: 53 88
23 Nguyễn Hoàng Cẩm Ly Kiến thức ngôn ngữ: 64   Nghe hiểu: 19 83
24 Hoàng Đình Văn Kiến thức ngôn ngữ: 59   Nghe hiểu: 19 78
25 Chau Hoang Ngoc Han Kiến thức ngôn ngữ: 59   Nghe hiểu: 11 70
26 so kai Kiến thức ngôn ngữ: 69   Nghe hiểu: 0 69
27 Thái Doãn Lực Kiến thức ngôn ngữ: 49   Nghe hiểu: 14 63
28 Nguyễn Thị Như Quỳnh Kiến thức ngôn ngữ: 16   Nghe hiểu: 7 23
29 Chuong Quan Hai Kiến thức ngôn ngữ: 1   Nghe hiểu: 0 1
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Trần Thị Thịnh Kiến thức ngôn ngữ: 52   Đọc hiểu: 56   Nghe hiểu: 45 153
Lê Thị Mai Huyền Kiến thức ngôn ngữ: 50   Đọc hiểu: 53   Nghe hiểu: 26 129
hồ thị mộng ảo Kiến thức ngôn ngữ: 42   Đọc hiểu: 34   Nghe hiểu: 49 125
4 Hồng yến Kiến thức ngôn ngữ: 50   Đọc hiểu: 38   Nghe hiểu: 32 120
5 Vũ Hoàng Quốc Việt Kiến thức ngôn ngữ: 46   Đọc hiểu: 33   Nghe hiểu: 35 114
6 Trần Hoàng Phúc Kiến thức ngôn ngữ: 42   Đọc hiểu: 38   Nghe hiểu: 33 113
7 Tờ Hoa Kiến thức ngôn ngữ: 50   Đọc hiểu: 26   Nghe hiểu: 33 109
8 TRAN BA TONG Kiến thức ngôn ngữ: 38   Đọc hiểu: 27   Nghe hiểu: 41 106
9 Nguyen Minh Hung Kiến thức ngôn ngữ: 35   Đọc hiểu: 38   Nghe hiểu: 33 106
10 Huỳnh Thị Bích Tuyền Kiến thức ngôn ngữ: 47   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 39 105
11 Huỳnh tấn đạt Kiến thức ngôn ngữ: 34   Đọc hiểu: 23   Nghe hiểu: 35 92
12 Mã Minh Quân Kiến thức ngôn ngữ: 52   Đọc hiểu: 36   Nghe hiểu: 3 91
13 Phạm Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 40   Đọc hiểu: 23   Nghe hiểu: 28 91
14 Nguyễn Ý Nhi Kiến thức ngôn ngữ: 33   Đọc hiểu: 33   Nghe hiểu: 22 88
15 Trương Thị Anh Thư Kiến thức ngôn ngữ: 47   Đọc hiểu: 28   Nghe hiểu: 3 78
16 Phạm thị thương Kiến thức ngôn ngữ: 38   Đọc hiểu: 12   Nghe hiểu: 27 77
17 Võ Hồng Phước Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 12   Nghe hiểu: 29 73
18 Nguyễn thị thu ba Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 23   Nghe hiểu: 16 71
19 Phạm thị thương Kiến thức ngôn ngữ: 34   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 4 60
20 Tunguyen Kiến thức ngôn ngữ: 10   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 9 19
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn Thị Bích Hồng Kiến thức ngôn ngữ: 105   Nghe hiểu: 50 155
Ninh đập chai Kiến thức ngôn ngữ: 98   Nghe hiểu: 57 155
Hồ Thị Hòa Kiến thức ngôn ngữ: 104   Nghe hiểu: 44 148
4 Ngô thị hậu Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 46 147
5 Nguyễn Trọng Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 97   Nghe hiểu: 48 145
6 Trần Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 92   Nghe hiểu: 52 144
7 Khê hồng nhịp Kiến thức ngôn ngữ: 92   Nghe hiểu: 44 136
8 Tống Lê Hoàng Nhi Kiến thức ngôn ngữ: 85   Nghe hiểu: 42 127
9 Đào Vân Anh Kiến thức ngôn ngữ: 70   Nghe hiểu: 51 121
10 Trần Mạnh Cường Kiến thức ngôn ngữ: 82   Nghe hiểu: 38 120
11 Nhi Nguyễn Kiến thức ngôn ngữ: 72   Nghe hiểu: 48 120
12 Ngô trung phúc Kiến thức ngôn ngữ: 92   Nghe hiểu: 27 119
13 hiếu nguyễn anh Kiến thức ngôn ngữ: 72   Nghe hiểu: 47 119
14 Nguyễn Minh Tiến Kiến thức ngôn ngữ: 87   Nghe hiểu: 29 116
15 Thethang Kiến thức ngôn ngữ: 72   Nghe hiểu: 42 114
16 Phan Thị Thúy Hằng Kiến thức ngôn ngữ: 70   Nghe hiểu: 42 112
17 Tran đồng Kiến thức ngôn ngữ: 69   Nghe hiểu: 37 106
18 Nguyễn Thị Bích Tuyền Kiến thức ngôn ngữ: 61   Nghe hiểu: 40 101
19 Phamtanthanhabc Kiến thức ngôn ngữ: 73   Nghe hiểu: 27 100
20 Nguyễn Thụy Vân Hạnh Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 31 94
21 Nguyễn Thu Kiến thức ngôn ngữ: 50   Nghe hiểu: 38 88
22 Lưu Quang Tiến Kiến thức ngôn ngữ: 72   Nghe hiểu: 13 85
23 Nguyễn Khánh Ly Kiến thức ngôn ngữ: 57   Nghe hiểu: 24 81
24 Ngọc Trâm Kiến thức ngôn ngữ: 59   Nghe hiểu: 22 81
25 Nguyễn Trọng Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 55   Nghe hiểu: 22 77
26 Nguyễn Thanh Như Kiến thức ngôn ngữ: 45   Nghe hiểu: 31 76
27 Trần Thị Minh Thư Kiến thức ngôn ngữ: 51   Nghe hiểu: 24 75
28 trung Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 11 74
29 Nguyễn thị hải quỳnh Kiến thức ngôn ngữ: 73   Nghe hiểu: 0 73
30 Thiện Kiến thức ngôn ngữ: 51   Nghe hiểu: 22 73
31 Truonganhdat Kiến thức ngôn ngữ: 67   Nghe hiểu: 3 70
32 Phan Thị Thúy Hằng Kiến thức ngôn ngữ: 45   Nghe hiểu: 19 64
33 Tạ Duy Kiên Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 0 63
34 hồ thị thục nghi Kiến thức ngôn ngữ: 40   Nghe hiểu: 21 61
35 Le thị phuong Kiến thức ngôn ngữ: 28   Nghe hiểu: 10 38
36 Nguyễn Thu Kiến thức ngôn ngữ: 15   Nghe hiểu: 0 15
37 hoc vien 18 Kiến thức ngôn ngữ: 2   Nghe hiểu: 0 2
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Lê Thị Kiều Nhi Kiến thức ngôn ngữ: 110   Nghe hiểu: 57 167
Phan Minh Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 110   Nghe hiểu: 46 156
My Kiều Kiến thức ngôn ngữ: 107   Nghe hiểu: 41 148
4 Đỗ Thai Kim Nhân Kiến thức ngôn ngữ: 106   Nghe hiểu: 39 145
5 Nguyen Bao My Kiến thức ngôn ngữ: 95   Nghe hiểu: 40 135
6 Đậu Thị Hoài Phương Kiến thức ngôn ngữ: 87   Nghe hiểu: 44 131
7 Đoàn Thị Hiền Kiến thức ngôn ngữ: 93   Nghe hiểu: 37 130
8 Nguyễn thị bích phượng Kiến thức ngôn ngữ: 85   Nghe hiểu: 39 124
9 Nguyễn Trường Giang Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 20 121
10 Lê Xuân Nhật Kiến thức ngôn ngữ: 82   Nghe hiểu: 39 121
11 Nguyễn Thùy Vân Kiến thức ngôn ngữ: 85   Nghe hiểu: 31 116
12 Phan văn lành Kiến thức ngôn ngữ: 78   Nghe hiểu: 36 114
13 Kiều Đức Lượng Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 17 108
14 Hoàng Đình Văn Kiến thức ngôn ngữ: 77   Nghe hiểu: 29 106
15 Phạm Thành Đô Kiến thức ngôn ngữ: 77   Nghe hiểu: 23 100
16 Trần Tuấn Anh Kiến thức ngôn ngữ: 75   Nghe hiểu: 12 87
17 Nguyễn Quốc Chí Kiến thức ngôn ngữ: 72   Nghe hiểu: 0 72
18 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 55   Nghe hiểu: 11 66
19 Trương Thái Bảo Kiến thức ngôn ngữ: 45   Nghe hiểu: 14 59
20 Nguyễn Trường Giang Kiến thức ngôn ngữ: 0   Nghe hiểu: 50 50
21 My Kiều Kiến thức ngôn ngữ: 45   Nghe hiểu: 0 45
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Tờ Hoa Kiến thức ngôn ngữ: 57   Đọc hiểu: 56   Nghe hiểu: 51 164
Huỳnh tấn đạt Kiến thức ngôn ngữ: 38   Đọc hiểu: 40   Nghe hiểu: 42 120
Nguyễn Thị Kim Đoá Kiến thức ngôn ngữ: 49   Đọc hiểu: 25   Nghe hiểu: 39 113
4 Tờ Hoa Kiến thức ngôn ngữ: 49   Đọc hiểu: 40   Nghe hiểu: 23 112
5 Trương Thị Anh Thư Kiến thức ngôn ngữ: 42   Đọc hiểu: 24   Nghe hiểu: 34 100
6 lê thị ngọc lan Kiến thức ngôn ngữ: 39   Đọc hiểu: 26   Nghe hiểu: 25 90
7 Đinh Văn Phúc Kiến thức ngôn ngữ: 36   Đọc hiểu: 25   Nghe hiểu: 29 90
8 Phạm thị thương Kiến thức ngôn ngữ: 37   Đọc hiểu: 17   Nghe hiểu: 33 87
9 Vo Thi Tin Kiến thức ngôn ngữ: 24   Đọc hiểu: 15   Nghe hiểu: 27 66
10 Đinh Vương Mai Thảo Kiến thức ngôn ngữ: 28   Đọc hiểu: 11   Nghe hiểu: 15 54
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Trần Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 104   Nghe hiểu: 44 148
Lê Thị Dung Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 46 137
Tống Lê Hoàng Nhi Kiến thức ngôn ngữ: 98   Nghe hiểu: 36 134
4 Ngô trung phúc Kiến thức ngôn ngữ: 88   Nghe hiểu: 42 130
5 Võ thị hoài Kiến thức ngôn ngữ: 90   Nghe hiểu: 37 127
6 Chu Văn Trung Kiến thức ngôn ngữ: 75   Nghe hiểu: 51 126
7 Truonganhdat Kiến thức ngôn ngữ: 85   Nghe hiểu: 36 121
8 Trần đình bảo Kiến thức ngôn ngữ: 86   Nghe hiểu: 31 117
9 Lê Thị Như Ý Kiến thức ngôn ngữ: 80   Nghe hiểu: 36 116
10 Tống Thanh Linh Kiến thức ngôn ngữ: 76   Nghe hiểu: 32 108
11 Thảo Nghi Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 39 102
12 Thethang Kiến thức ngôn ngữ: 61   Nghe hiểu: 35 96
13 hiếu nguyễn anh Kiến thức ngôn ngữ: 84   Nghe hiểu: 0 84
14 Phạm Kiến thức ngôn ngữ: 55   Nghe hiểu: 21 76
15 Phan Minh Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 40   Nghe hiểu: 30 70
16 Vũ ngoc son Kiến thức ngôn ngữ: 44   Nghe hiểu: 23 67
17 Trần Thị Phương Linh Kiến thức ngôn ngữ: 38   Nghe hiểu: 27 65
18 Trần Thị Minh Thư Kiến thức ngôn ngữ: 59   Nghe hiểu: 3 62
19 Nguyễn Thị Thu Hương Kiến thức ngôn ngữ: 50   Nghe hiểu: 11 61
20 Nguyễn Thái An Kiến thức ngôn ngữ: 35   Nghe hiểu: 22 57
21 Nguyễn Thị Lanh Kiến thức ngôn ngữ: 42   Nghe hiểu: 0 42
22 Lưu Quang Tiến Kiến thức ngôn ngữ: 33   Nghe hiểu: 3 36
23 Ngô Hồng Nhung Kiến thức ngôn ngữ: 0   Nghe hiểu: 10 10
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Bui Thi Phuong Mai Kiến thức ngôn ngữ: 108   Nghe hiểu: 51 159
Phan Minh Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 106   Nghe hiểu: 38 144
Nguyễn Thị Ngọc Phụng Kiến thức ngôn ngữ: 100   Nghe hiểu: 23 123
4 Dương Thành Đạt Kiến thức ngôn ngữ: 90   Nghe hiểu: 16 106
5 Đoàn Nguyễ Hoàng Thi Kiến thức ngôn ngữ: 64   Nghe hiểu: 15 79
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Mã Minh Quân Kiến thức ngôn ngữ: 47   Đọc hiểu: 46   Nghe hiểu: 46 139
Hồng yến Kiến thức ngôn ngữ: 40   Đọc hiểu: 52   Nghe hiểu: 39 131
hồ thị mộng ảo Kiến thức ngôn ngữ: 29   Đọc hiểu: 48   Nghe hiểu: 53 130
4 Lê Thị Mai Huyền Kiến thức ngôn ngữ: 39   Đọc hiểu: 45   Nghe hiểu: 43 127
5 Lê Thị Dung Kiến thức ngôn ngữ: 36   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 35 90
6 Trần Thị Hương Kiến thức ngôn ngữ: 33   Đọc hiểu: 25   Nghe hiểu: 21 79
7 Bùi Đức Sang Kiến thức ngôn ngữ: 31   Đọc hiểu: 10   Nghe hiểu: 22 63
8 Nguyễn Ý Nhi Kiến thức ngôn ngữ: 33   Đọc hiểu: 13   Nghe hiểu: 9 55
9 Phan Thanh Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 20   Đọc hiểu: 7   Nghe hiểu: 24 51
10 Đinh thị thúy hằng Kiến thức ngôn ngữ: 23   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 10 33
11 Đinh thị thúy hằng Kiến thức ngôn ngữ: 8   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 15 23
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Lê Thị Dung Kiến thức ngôn ngữ: 97   Nghe hiểu: 51 148
Ngô trung phúc Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 53 144
Lâm Thị Mai Kiến thức ngôn ngữ: 76   Nghe hiểu: 56 132
4 Tống Lê Hoàng Nhi Kiến thức ngôn ngữ: 79   Nghe hiểu: 49 128
5 Khê hồng nhịp Kiến thức ngôn ngữ: 62   Nghe hiểu: 50 112
6 Võ thị hoài Kiến thức ngôn ngữ: 70   Nghe hiểu: 40 110
7 Nguyễn Văn Tuyên Kiến thức ngôn ngữ: 73   Nghe hiểu: 30 103
8 Trần Thị Minh Thư Kiến thức ngôn ngữ: 67   Nghe hiểu: 32 99
9 Thanhhoang Kiến thức ngôn ngữ: 67   Nghe hiểu: 31 98
10 Giang Phạm Kiến thức ngôn ngữ: 51   Nghe hiểu: 46 97
11 Dương phụng vy Kiến thức ngôn ngữ: 64   Nghe hiểu: 30 94
12 Nguyễn Thị Lan Anh Kiến thức ngôn ngữ: 41   Nghe hiểu: 49 90
13 nguyenvantu Kiến thức ngôn ngữ: 50   Nghe hiểu: 39 89
14 Nguyễn Thị Thu Hương Kiến thức ngôn ngữ: 75   Nghe hiểu: 11 86
15 Trần đình bảo Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 23 86
16 Hầu Thị Ngọc Bích Kiến thức ngôn ngữ: 53   Nghe hiểu: 29 82
17 Phamtanthanhabc Kiến thức ngôn ngữ: 53   Nghe hiểu: 29 82
18 Thiện Kiến thức ngôn ngữ: 58   Nghe hiểu: 24 82
19 Dương Thành Đạt Kiến thức ngôn ngữ: 56   Nghe hiểu: 14 70
20 hiếu nguyễn anh Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 0 63
21 Tran đồng Kiến thức ngôn ngữ: 23   Nghe hiểu: 33 56
22 Lưu Quang Tiến Kiến thức ngôn ngữ: 46   Nghe hiểu: 0 46
23 Le thị phuong Kiến thức ngôn ngữ: 19   Nghe hiểu: 24 43
24 Lê Linh Kiến thức ngôn ngữ: 41   Nghe hiểu: 0 41
25 Trương Văn Vĩnh Kiến thức ngôn ngữ: 30   Nghe hiểu: 9 39
26 Nguyễn Thị Thu Hương Kiến thức ngôn ngữ: 0   Nghe hiểu: 29 29
27 lychieuchieu Kiến thức ngôn ngữ: 22   Nghe hiểu: 0 22
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 90   Nghe hiểu: 40 130
Võ Thị Phương Thảo Kiến thức ngôn ngữ: 104   Nghe hiểu: 22 126
Phan Thị Diễm Quỳnh Kiến thức ngôn ngữ: 93   Nghe hiểu: 27 120
4 Đoàn Thị Hiền Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 22 113
5 Nguyen Bao My Kiến thức ngôn ngữ: 84   Nghe hiểu: 25 109
6 Hoàng Đình Văn Kiến thức ngôn ngữ: 75   Nghe hiểu: 31 106
7 Nguyễn Thị Ngọc Phụng Kiến thức ngôn ngữ: 84   Nghe hiểu: 20 104
8 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 71   Nghe hiểu: 19 90
9 Dương Hương Kiến thức ngôn ngữ: 72   Nghe hiểu: 14 86
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Tran Han Kiến thức ngôn ngữ: 40   Đọc hiểu: 41   Nghe hiểu: 47 128
Lê Thị Lộc Kiến thức ngôn ngữ: 49   Đọc hiểu: 35   Nghe hiểu: 34 118
Hồng yến Kiến thức ngôn ngữ: 42   Đọc hiểu: 48   Nghe hiểu: 24 114
4 Huỳnh tấn đạt Kiến thức ngôn ngữ: 40   Đọc hiểu: 28   Nghe hiểu: 41 109
5 lê thị ngọc lan Kiến thức ngôn ngữ: 39   Đọc hiểu: 26   Nghe hiểu: 25 90
6 Nguyễn Thành Công Kiến thức ngôn ngữ: 38   Đọc hiểu: 34   Nghe hiểu: 17 89
7 Nguen Thanh Cong Kiến thức ngôn ngữ: 43   Đọc hiểu: 42   Nghe hiểu: 0 85
8 Tranha Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 25 79
9 DAO THI HOANG YEN Kiến thức ngôn ngữ: 30   Đọc hiểu: 23   Nghe hiểu: 25 78
10 Trần thị lan Anh Kiến thức ngôn ngữ: 26   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 22 70
11 Nguyễn Thị Kim Trinh Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 16   Nghe hiểu: 19 67
12 Nguyễn Thị Bích Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 25   Đọc hiểu: 21   Nghe hiểu: 20 66
13 Trần Thị Hương Kiến thức ngôn ngữ: 41   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 4 64
14 Phan Thanh Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 23   Đọc hiểu: 24   Nghe hiểu: 17 64
15 ĐẶNG TUẤN KIỆT Kiến thức ngôn ngữ: 24   Đọc hiểu: 11   Nghe hiểu: 21 56
16 lê thị ngọc lan Kiến thức ngôn ngữ: 3   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 15 18
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Lê Thị Dung Kiến thức ngôn ngữ: 99   Nghe hiểu: 46 145
Ngô trung phúc Kiến thức ngôn ngữ: 104   Nghe hiểu: 41 145
Nguyễn đăng khoa Kiến thức ngôn ngữ: 102   Nghe hiểu: 36 138
4 Truonganhdat Kiến thức ngôn ngữ: 102   Nghe hiểu: 32 134
5 Trần thị thanh thương Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 43 134
6 hiếu nguyễn anh Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 41 132
7 Lê Thị Như Ý Kiến thức ngôn ngữ: 87   Nghe hiểu: 43 130
8 Võ thị hoài Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 39 130
9 Khê hồng nhịp Kiến thức ngôn ngữ: 88   Nghe hiểu: 41 129
10 Trần Phương Uyên Kiến thức ngôn ngữ: 84   Nghe hiểu: 29 113
11 Lâm Thị Mai Kiến thức ngôn ngữ: 81   Nghe hiểu: 31 112
12 nguyenvantu Kiến thức ngôn ngữ: 74   Nghe hiểu: 34 108
13 Nguyễn Thị Bích Tuyền Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 42 105
14 Le thi hong ngoc Kiến thức ngôn ngữ: 74   Nghe hiểu: 30 104
15 Chu Văn Trung Kiến thức ngôn ngữ: 61   Nghe hiểu: 36 97
16 Hiền Kiến thức ngôn ngữ: 73   Nghe hiểu: 23 96
17 Trần Phương Uyên Kiến thức ngôn ngữ: 86   Nghe hiểu: 0 86
18 Vũ ngoc son Kiến thức ngôn ngữ: 51   Nghe hiểu: 19 70
19 Trần Thị Mộng Trinh Kiến thức ngôn ngữ: 45   Nghe hiểu: 18 63
20 Đinh trường thi Kiến thức ngôn ngữ: 40   Nghe hiểu: 18 58
21 Lưu Quang Tiến Kiến thức ngôn ngữ: 21   Nghe hiểu: 6 27
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Võ Thị Phương Thảo Kiến thức ngôn ngữ: 97   Nghe hiểu: 26 123
Nguyễn Thị Ngọc Phụng Kiến thức ngôn ngữ: 80   Nghe hiểu: 25 105
Hồ Hoài Nhân Kiến thức ngôn ngữ: 100   Nghe hiểu: 3 103
4 Võ Thị Phương Thảo Kiến thức ngôn ngữ: 67   Nghe hiểu: 0 67
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
hồ thị mộng ảo Kiến thức ngôn ngữ: 44   Đọc hiểu: 32   Nghe hiểu: 44 120
Tran Han Kiến thức ngôn ngữ: 41   Đọc hiểu: 41   Nghe hiểu: 29 111
Vũ Hoàng Quốc Việt Kiến thức ngôn ngữ: 38   Đọc hiểu: 29   Nghe hiểu: 37 104
4 Trần Nam Kiến thức ngôn ngữ: 47   Đọc hiểu: 14   Nghe hiểu: 42 103
5 Tranha Kiến thức ngôn ngữ: 36   Đọc hiểu: 32   Nghe hiểu: 33 101
6 Nguyễn dung Kiến thức ngôn ngữ: 37   Đọc hiểu: 29   Nghe hiểu: 25 91
7 Lê Thị Lộc Kiến thức ngôn ngữ: 37   Đọc hiểu: 21   Nghe hiểu: 30 88
8 Nguyễn Thị Kim Dung Kiến thức ngôn ngữ: 35   Đọc hiểu: 21   Nghe hiểu: 30 86
9 Huỳnh tấn đạt Kiến thức ngôn ngữ: 41   Đọc hiểu: 10   Nghe hiểu: 34 85
10 Phùng Thị Tuyết Kiến thức ngôn ngữ: 37   Đọc hiểu: 14   Nghe hiểu: 24 75
11 Lê Thị Mai Huyền Kiến thức ngôn ngữ: 43   Đọc hiểu: 32   Nghe hiểu: 0 75
12 tai94 Kiến thức ngôn ngữ: 23   Đọc hiểu: 34   Nghe hiểu: 12 69
13 Nguyễn thị lý Kiến thức ngôn ngữ: 27   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 19 68
14 ĐẶNG TUẤN KIỆT Kiến thức ngôn ngữ: 27   Đọc hiểu: 15   Nghe hiểu: 24 66
15 Nguyễn duy thức Kiến thức ngôn ngữ: 30   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 13 65
16 Đinh Văn Phúc Kiến thức ngôn ngữ: 29   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 15 44
17 Nguyễn Phước Thiện Kiến thức ngôn ngữ: 30   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 30
18 Thai Khuong Kiến thức ngôn ngữ: 23   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 23
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Trần Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 103   Nghe hiểu: 50 153
Trần Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 102   Nghe hiểu: 50 152
Khê hồng nhịp Kiến thức ngôn ngữ: 87   Nghe hiểu: 37 124
4 Nhi Nguyễn Kiến thức ngôn ngữ: 79   Nghe hiểu: 37 116
5 Ha van hung Kiến thức ngôn ngữ: 70   Nghe hiểu: 42 112
6 Lê Thị Dung Kiến thức ngôn ngữ: 82   Nghe hiểu: 17 99
7 Võ thị hoài Kiến thức ngôn ngữ: 75   Nghe hiểu: 22 97
8 Huỳnh Mai Kiến thức ngôn ngữ: 61   Nghe hiểu: 33 94
9 Vũ Viết Đức Kiến thức ngôn ngữ: 57   Nghe hiểu: 28 85
10 Nguyễn Văn Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 56   Nghe hiểu: 26 82
11 Đặng thị cẩm thuý Kiến thức ngôn ngữ: 46   Nghe hiểu: 33 79
12 Chu Văn Trung Kiến thức ngôn ngữ: 59   Nghe hiểu: 15 74
13 Đặng Thiên Phúc Kiến thức ngôn ngữ: 42   Nghe hiểu: 16 58
14 Lê Thị Như Ý Kiến thức ngôn ngữ: 40   Nghe hiểu: 0 40
15 Ái Liên Kiến thức ngôn ngữ: 28   Nghe hiểu: 11 39
16 Lê Linh Kiến thức ngôn ngữ: 30   Nghe hiểu: 0 30
17 Nguyễn thị phương thuý Kiến thức ngôn ngữ: 25   Nghe hiểu: 0 25
18 Linh Duy Hãnh Kiến thức ngôn ngữ: 24   Nghe hiểu: 0 24
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn Trường Giang Kiến thức ngôn ngữ: 94   Nghe hiểu: 48 142
Nguyễn Ngọc Sơn Kiến thức ngôn ngữ: 95   Nghe hiểu: 46 141
Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 37 138
4 Nguyễn Quốc Chí Kiến thức ngôn ngữ: 100   Nghe hiểu: 35 135
5 Đoàn Thị Hiền Kiến thức ngôn ngữ: 87   Nghe hiểu: 20 107
6 Nguyen Bao My Kiến thức ngôn ngữ: 67   Nghe hiểu: 38 105
7 Nguyễn Thị Ngọc Phụng Kiến thức ngôn ngữ: 68   Nghe hiểu: 25 93
8 Nguyễn Nhựt Tân Kiến thức ngôn ngữ: 62   Nghe hiểu: 27 89
9 Trần Tuấn Anh Kiến thức ngôn ngữ: 68   Nghe hiểu: 19 87
10 Hoàng Đình Văn Kiến thức ngôn ngữ: 61   Nghe hiểu: 19 80
11 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 56   Nghe hiểu: 23 79
12 Phan Thị Thùy linh Kiến thức ngôn ngữ: 36   Nghe hiểu: 16 52
13 Doi Anh Minh Kiến thức ngôn ngữ: 30   Nghe hiểu: 13 43
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Huỳnh tấn đạt Kiến thức ngôn ngữ: 40   Đọc hiểu: 34   Nghe hiểu: 45 119
Phan Thanh Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 20   Đọc hiểu: 11   Nghe hiểu: 13 44
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn đăng khoa Kiến thức ngôn ngữ: 98   Nghe hiểu: 40 138
Ngô trung phúc Kiến thức ngôn ngữ: 92   Nghe hiểu: 37 129
Khê hồng nhịp Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 37 128
4 Nguyễn An Duy Kiến thức ngôn ngữ: 86   Nghe hiểu: 41 127
5 Trần Thị Hồng Loan Kiến thức ngôn ngữ: 84   Nghe hiểu: 40 124
6 Chu Văn Trung Kiến thức ngôn ngữ: 73   Nghe hiểu: 46 119
7 Le thi hong ngoc Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 43 106
8 Võ thị hoài Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 40 103
9 Trần đình bảo Kiến thức ngôn ngữ: 68   Nghe hiểu: 29 97
10 Vũ ngoc son Kiến thức ngôn ngữ: 53   Nghe hiểu: 22 75
11 Đồng Thị Thảo Kiến thức ngôn ngữ: 34   Nghe hiểu: 16 50
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn Quốc Chí Kiến thức ngôn ngữ: 108   Nghe hiểu: 53 161
Nguyễn Thị Ngọc Phụng Kiến thức ngôn ngữ: 93   Nghe hiểu: 27 120
Đồng Thị Thảo Kiến thức ngôn ngữ: 71   Nghe hiểu: 21 92
4 Nguyễn Thị Huyền Trang Kiến thức ngôn ngữ: 58   Nghe hiểu: 7 65
5 Đồng Thị Thảo Kiến thức ngôn ngữ: 38   Nghe hiểu: 26 64
6 Nguyễn Trần Huyền Nhi Kiến thức ngôn ngữ: 33   Nghe hiểu: 15 48
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
hồ thị mộng ảo Kiến thức ngôn ngữ: 37   Đọc hiểu: 42   Nghe hiểu: 47 126
Hồng yến Kiến thức ngôn ngữ: 40   Đọc hiểu: 48   Nghe hiểu: 37 125
Nguyễn Thị Kim Đoá Kiến thức ngôn ngữ: 42   Đọc hiểu: 45   Nghe hiểu: 38 125
4 Lê Thị Lộc Kiến thức ngôn ngữ: 37   Đọc hiểu: 37   Nghe hiểu: 31 105
5 Vũ Hoàng Quốc Việt Kiến thức ngôn ngữ: 36   Đọc hiểu: 38   Nghe hiểu: 27 101
6 TRAN BA TONG Kiến thức ngôn ngữ: 31   Đọc hiểu: 31   Nghe hiểu: 34 96
7 Huỳnh tấn đạt Kiến thức ngôn ngữ: 27   Đọc hiểu: 28   Nghe hiểu: 25 80
8 Trần Nghĩa Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 34   Nghe hiểu: 0 66
9 DUONG VAN HUNG Kiến thức ngôn ngữ: 20   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 24 66
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Trần Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 102   Nghe hiểu: 50 152
Vũ Ngọc Minh Thư Kiến thức ngôn ngữ: 99   Nghe hiểu: 42 141
Nguyễn thị phương thuý Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 23 86
4 Le thi hong ngoc Kiến thức ngôn ngữ: 34   Nghe hiểu: 30 64
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn Quốc Chí Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 43 144
Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 98   Nghe hiểu: 45 143
Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 58   Nghe hiểu: 41 99
4 Nguyễn Thị Kim Ngân Kiến thức ngôn ngữ: 62   Nghe hiểu: 35 97
5 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 55   Nghe hiểu: 24 79
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
bùi văn quang Kiến thức ngôn ngữ: 48   Đọc hiểu: 38   Nghe hiểu: 40 126
Phan Thị Thúy Hằng Kiến thức ngôn ngữ: 39   Đọc hiểu: 41   Nghe hiểu: 39 119
Hồng yến Kiến thức ngôn ngữ: 47   Đọc hiểu: 44   Nghe hiểu: 20 111
4 Vũ Hoàng Quốc Việt Kiến thức ngôn ngữ: 38   Đọc hiểu: 29   Nghe hiểu: 33 100
5 Lê Thị Lộc Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 27   Nghe hiểu: 22 81
6 Huỳnh tấn đạt Kiến thức ngôn ngữ: 34   Đọc hiểu: 8   Nghe hiểu: 31 73
7 Nguyễn Thị Kim Dung Kiến thức ngôn ngữ: 30   Đọc hiểu: 12   Nghe hiểu: 0 42
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Ngô trung phúc Kiến thức ngôn ngữ: 91   Nghe hiểu: 38 129
Nguyễn Thị Bích Tuyền Kiến thức ngôn ngữ: 82   Nghe hiểu: 41 123
Nguyễn Thị Lệ Mỹ Kiến thức ngôn ngữ: 76   Nghe hiểu: 29 105
4 RIN Rin Kiến thức ngôn ngữ: 39   Nghe hiểu: 6 45
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn Văn Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 108   Nghe hiểu: 34 142
Nguyễn Trường Giang Kiến thức ngôn ngữ: 94   Nghe hiểu: 43 137
Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 93   Nghe hiểu: 43 136
4 Nguyễn Quốc Chí Kiến thức ngôn ngữ: 93   Nghe hiểu: 41 134
5 Nguyễn Thị Kim Ngân Kiến thức ngôn ngữ: 71   Nghe hiểu: 34 105
6 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 53   Nghe hiểu: 24 77
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Hồng yến Kiến thức ngôn ngữ: 47   Đọc hiểu: 56   Nghe hiểu: 32 135
Nguyen van dai vu Kiến thức ngôn ngữ: 49   Đọc hiểu: 30   Nghe hiểu: 43 122
Đỗ Thị ngọc kiều Kiến thức ngôn ngữ: 41   Đọc hiểu: 38   Nghe hiểu: 26 105
4 Huỳnh tấn đạt Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 37   Nghe hiểu: 35 104
5 Tran Han Kiến thức ngôn ngữ: 33   Đọc hiểu: 30   Nghe hiểu: 40 103
6 Lê Thị Lộc Kiến thức ngôn ngữ: 29   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 37 85
7 BÙI VĂN TỈNH Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 10   Nghe hiểu: 27 69
8 Nguyễn Thiên Hương Kiến thức ngôn ngữ: 25   Đọc hiểu: 18   Nghe hiểu: 14 57
9 Nguyễn duy thức Kiến thức ngôn ngữ: 23   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 23
10 Võ Thị Anh Thư Kiến thức ngôn ngữ: 21   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 21
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Vũ Ngọc Minh Thư Kiến thức ngôn ngữ: 107   Nghe hiểu: 46 153
Trần Ngọc Kiến thức ngôn ngữ: 102   Nghe hiểu: 49 151
Trần đình bảo Kiến thức ngôn ngữ: 65   Nghe hiểu: 30 95
4 nguyenvantu Kiến thức ngôn ngữ: 63   Nghe hiểu: 28 91
5 Nguyễn Thị Bích Tuyền Kiến thức ngôn ngữ: 46   Nghe hiểu: 38 84
6 Ngô trung phúc Kiến thức ngôn ngữ: 76   Nghe hiểu: 6 82
7 Ly Chieu Kiến thức ngôn ngữ: 36   Nghe hiểu: 31 67
8 RIN Rin Kiến thức ngôn ngữ: 56   Nghe hiểu: 6 62
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn An Duy Kiến thức ngôn ngữ: 110   Nghe hiểu: 53 163
Nguyễn Trường Giang Kiến thức ngôn ngữ: 98   Nghe hiểu: 38 136
Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 34 135
4 Nguyen Bao My Kiến thức ngôn ngữ: 94   Nghe hiểu: 34 128
5 Nguyễn thị phương thuý Kiến thức ngôn ngữ: 85   Nghe hiểu: 26 111
6 Nguyễn An Duy Kiến thức ngôn ngữ: 62   Nghe hiểu: 46 108
7 Nguyễn Thị Kim Ngân Kiến thức ngôn ngữ: 81   Nghe hiểu: 26 107
8 Nguyễn Thị Kim Ngân Kiến thức ngôn ngữ: 80   Nghe hiểu: 14 94
9 BÙI THỊ XUÂN ĐÔNG Kiến thức ngôn ngữ: 77   Nghe hiểu: 17 94
10 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 55   Nghe hiểu: 26 81
11 Bùi Đình Tâm Kiến thức ngôn ngữ: 61   Nghe hiểu: 16 77
12 Nguyễn Quốc Chí Kiến thức ngôn ngữ: 45   Nghe hiểu: 0 45
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Huỳnh Thị Bích Tuyền Kiến thức ngôn ngữ: 39   Đọc hiểu: 31   Nghe hiểu: 22 92
Vũ Hoàng Quốc Việt Kiến thức ngôn ngữ: 38   Đọc hiểu: 27   Nghe hiểu: 27 92
Nguyen Ngan Kiến thức ngôn ngữ: 36   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 31 86
4 Nguyễn Thị Kim Trinh Kiến thức ngôn ngữ: 36   Đọc hiểu: 12   Nghe hiểu: 27 75
5 Lê Thị Lộc Kiến thức ngôn ngữ: 32   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 23 74
6 Dang thị hồng Kiến thức ngôn ngữ: 37   Đọc hiểu: 21   Nghe hiểu: 16 74
7 Trần Dạ Hương Kiến thức ngôn ngữ: 17   Đọc hiểu: 16   Nghe hiểu: 17 50
8 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Kiến thức ngôn ngữ: 25   Đọc hiểu: 4   Nghe hiểu: 19 48
9 Nguyễn duy thức Kiến thức ngôn ngữ: 34   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 12 46
10 Ngọc Linh Kiến thức ngôn ngữ: 3   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 28 31
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn Thiên Hương Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 48 149
Ngô trung phúc Kiến thức ngôn ngữ: 98   Nghe hiểu: 46 144
nguyenvantu Kiến thức ngôn ngữ: 86   Nghe hiểu: 27 113
4 Trần Thị Thương Kiến thức ngôn ngữ: 81   Nghe hiểu: 31 112
5 Nguyễn Thị Bích Tuyền Kiến thức ngôn ngữ: 65   Nghe hiểu: 36 101
6 Ly Chieu Kiến thức ngôn ngữ: 61   Nghe hiểu: 20 81
7 Nguyễn thị phương thuý Kiến thức ngôn ngữ: 36   Nghe hiểu: 18 54
8 RIN Rin Kiến thức ngôn ngữ: 39   Nghe hiểu: 6 45
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Lâm Thị Mai Kiến thức ngôn ngữ: 106   Nghe hiểu: 47 153
Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 98   Nghe hiểu: 26 124
Nguyễn Thị Kim Ngân Kiến thức ngôn ngữ: 90   Nghe hiểu: 31 121
4 Nguyen Bao My Kiến thức ngôn ngữ: 78   Nghe hiểu: 33 111
5 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 51   Nghe hiểu: 17 68
6 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 52   Nghe hiểu: 9 61
7 Nguyễn Quang Cựu Kiến thức ngôn ngữ: 43   Nghe hiểu: 12 55
8 RIN Rin Kiến thức ngôn ngữ: 25   Nghe hiểu: 7 32
9 hoc vien 11 Kiến thức ngôn ngữ: 12   Nghe hiểu: 3 15
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn Châu Kiến thức ngôn ngữ: 57   Đọc hiểu: 60   Nghe hiểu: 47 164
KATO AKIHIRO Kiến thức ngôn ngữ: 60   Đọc hiểu: 56   Nghe hiểu: 45 161
kimhong Kiến thức ngôn ngữ: 53   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 50 125
4 TRAN BA TONG Kiến thức ngôn ngữ: 41   Đọc hiểu: 31   Nghe hiểu: 45 117
5 Truong thi diem Kiến thức ngôn ngữ: 54   Đọc hiểu: 50   Nghe hiểu: 0 104
6 Trang Kiến thức ngôn ngữ: 46   Đọc hiểu: 22   Nghe hiểu: 25 93
7 Mai Nguyễn Kiến thức ngôn ngữ: 42   Đọc hiểu: 14   Nghe hiểu: 13 69
8 lê thị ngọc lan Kiến thức ngôn ngữ: 19   Đọc hiểu: 19   Nghe hiểu: 24 62
9 Ngọc Linh Kiến thức ngôn ngữ: 35   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 35
10 phạm thị phú Kiến thức ngôn ngữ: 30   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 30
11 Pham Tien Phuc Kiến thức ngôn ngữ: 1   Đọc hiểu: 0   Nghe hiểu: 0 1
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
nguyen thi hoa Kiến thức ngôn ngữ: 99   Nghe hiểu: 23 122
Nguyễn duy thức Kiến thức ngôn ngữ: 90   Nghe hiểu: 30 120
nguyễn chí công Kiến thức ngôn ngữ: 69   Nghe hiểu: 33 102
4 Nguyễn Thị Lệ Mỹ Kiến thức ngôn ngữ: 67   Nghe hiểu: 34 101
5 Tống Thanh Linh Kiến thức ngôn ngữ: 69   Nghe hiểu: 18 87
6 Huỳnh Mai Kiến thức ngôn ngữ: 46   Nghe hiểu: 31 77
7 Nguyễn Thái An Kiến thức ngôn ngữ: 46   Nghe hiểu: 25 71
8 Hầu Thị Ngọc Bích Kiến thức ngôn ngữ: 44   Nghe hiểu: 6 50
9 mi Lan Kiến thức ngôn ngữ: 0   Nghe hiểu: 32 32
10 mi Lan Kiến thức ngôn ngữ: 28   Nghe hiểu: 0 28
#Top Học viên   Chi tiết Điểm
Nguyễn Nhị Hà Kiến thức ngôn ngữ: 119   Nghe hiểu: 60 179
Phạm Nguyễn Linh Trang Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 37 138
Nguyễn Thùy Vân Kiến thức ngôn ngữ: 93   Nghe hiểu: 43 136
4 Nguyễn Vũ Thúy Oanh Kiến thức ngôn ngữ: 81   Nghe hiểu: 53 134
5 phan hoang nam Kiến thức ngôn ngữ: 101   Nghe hiểu: 28 129
6 sd_phuong Kiến thức ngôn ngữ: 120   Nghe hiểu: 0 120
7 Nguyễn Nhựt Tân Kiến thức ngôn ngữ: 75   Nghe hiểu: 33 108
8 Nguyen Bao My Kiến thức ngôn ngữ: 78   Nghe hiểu: 28 106
9 Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 93   Nghe hiểu: 0 93
10 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 64   Nghe hiểu: 17 81
11 Văn Công Quí Kiến thức ngôn ngữ: 59   Nghe hiểu: 20 79
12 đặng nguyễn kiến du Kiến thức ngôn ngữ: 39   Nghe hiểu: 40 79
13 HUYNH DANG PHUOC Kiến thức ngôn ngữ: 55   Nghe hiểu: 20 75
14 Nguyễn Thị Kim Ngân Kiến thức ngôn ngữ: 49   Nghe hiểu: 24 73
15 Huỳnh Hoài Lê Kiến thức ngôn ngữ: 26   Nghe hiểu: 44 70
16 Phạm Duy Tân Kiến thức ngôn ngữ: 42   Nghe hiểu: 26 68
17 Nguyễn Hoàng Kiến thức ngôn ngữ: 45   Nghe hiểu: 11 56
18 Na na Kiến thức ngôn ngữ: 30   Nghe hiểu: 23 53