Tag Archives: Từ vựng tiếng Nhật về sinh vật biển

Từ vựng tiếng Nhật về sinh vật biển

Từ vựng tiếng Nhật về sinh vật biển sẽ giúp cho các bạn khi đi tham quan – du lịch một số loại sinh vật biển hoặc có thể là những món ăn thì bạn có thể biết các sinh vật biển này bằng tiếng Nhật. Hay sử dụng trong giao tiếp với người Nhật […]