Tag Archives: từ vựng tiếng nhật cơ thể

Từ vựng cơ thể bằng tiếng Nhật

Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về từ vựng cơ thể bằng tiếng Nhật. Học bằng hình ảnh là phương pháp giảng dạy hiệu quả mà trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy đang áp dụng cho các lớp học tại trung tâm. Với phương pháp này sẽ làm cho bài giảng trên lớp trở […]