Tag Archives: Trợ từ tiếng Nhật

Trợ từ tiếng Nhật trình độ sơ cấp

Trong tiếng Nhật có lẽ phần khiến chúng ta hại não nhất đó là trợ từ, vì có một số trợ từ có cách dùng gần giống nhau nên rất dễ gây nhằm lẫn, có khi thuộc làu làu lý thuyết rồi nhưng khi dùng vẫn bị nhầm vì không biết trường hợp nào thì […]