Tag Archives: tính từ trái nghĩa trong Tiếng Nhật

Cặp tính từ trái nghĩa thông dụng trong Tiếng Nhật

Phương pháp ghi nhớ từ vựng tiếng Nhật bằng các cặp từ trái nghĩa mang lại hiệu quả rất cao. Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy tổng hợp các cặp tính từ tiếng Nhật trái nghĩa thường hay dùng nhất gồm các cặp từ trái nghĩa chỉ cảm xúc, chỉ tính chất, các cặp từ […]