Tag Archives: tính từ tiếng nhật

Tính từ cảm giác và tâm trạng tiếng Nhật

Tính từ là một loại từ phổ biến và gặp thường xuyên trong quá trình học tiếng Nhật. Về cơ bản, tính từ trong tiếng Nhật được chia làm 2 loại: Các tính từ kết thúc bằng âm tiết I được gọi là tính từ đuôi I .Ví dụ như HIROI, “rộng”, và ATARASHII, “mới”. Đối […]