Tag Archives: thẻ cư trú

Thẻ cư trú Đài Loan dạng chuyên gia 3 năm (GOLD CARD)

Thẻ cư trú Đài Loan dạng chuyên gia 3 năm (GOLD CARD) là gì? Hãy cũng Hikari tìm hiểu nhé! Cho tới thời điểm hiện tại, Đài Loan chỉ mới cấp giới hạn hơn 4200 thẻ vàng này cho công dân của 67 nước khác nhau đang sinh sống tại Đài Loan. Sau khi tìm […]