Tag Archives: quần áo bằng tiếng nhật

Quần áo bằng tiếng Nhật

Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy chia sẽ một số từ vựng bằng tiếng Nhật về quẩn áo những thứ mà chúng ta mang và mặc hằng. Hãy tập suy nghĩ những thứ gần gũi với chúng ta bằng tiếng Nhật để chúng ta nhớ lâu hơn và vốn từ vựng của chúng ta phong […]