Tag Archives: phương tiện giao thông tiếng Nhật

Từ vựng phương tiện giao thông tiếng Nhật

Phương tiện hàng ngày bạn đi, bạn đã biết tên gọi tiếng Nhật là gì? Hãy tập nhớ và nghĩ về những vật gần gũi với chúng ta bằng tiếng Nhật nhé! Học bằng hình ảnh là phương pháp giảng dạy hiệu quả mà trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy đang áp dụng cho các […]