Tag Archives: nghi vấn từ tiếng nhật

Nghi vấn từ hay sử dụng nhất trong tiếng Nhật

Ai? Khi nào? Ở đâu? Tại sao? Cái gì? Như thế nào? Là những nghi vấn từ vô cùng thông dụng trong bất cứ ngôn ngữ nào. Và là những từ mà chúng ta luôn muốn biết đầu tiên khi mới bắt đầu học. Hôm nay các bạn hãy cùng Trung tâm Nhật ngữ Hikari […]