Tag Archives: Ngày hội giao lưu

Hikari Matsuri 2020 – Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nhật

HIKARI MATSURI 2020 – NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT-NHẬT Tiếp nối thành công những kỳ trước, Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nhật – HIKARI MATSURI 2020 trở lại với sự đầu tư kỹ lưỡng. Chương trình diễn ra với quy mô lớn vào lúc 9h30, sáng chủ nhật ngày 22/11/2020 tại […]