Tag Archives: Học tiếng Nhật qua ngôn ngữ nói

Học tiếng Nhật qua ngôn ngữ nói

Ngôn ngữ nói trong tiếng Nhật là cách diễn đạt tự nhiên, diễn đạt được thái độ, tâm trạng của người nói hay mối quan hệ giữa người nói và người nghe. Nên nếu bạn hiểu các từ ngữ dùng trong ngôn ngữ nói của tiếng Nhật thì bạn có thể áp dụng để nói […]