Tag Archives: học bổng asahi 2020

Hội thảo học bổng toàn phần du học Nhật Bản kỳ tháng 9/2020

Chương trình tuyển sinh học bổng toàn phần du học Nhật Bản (Học bổng báo Asahi) cho kỳ phỏng vấn tháng 9/2020. Tuyển sinh học bổng báo Asahi kỳ phỏng vấn 9/2020 Với chương trình học bổng này Du học Hikari Academy đã giúp cho hàng trăm bạn học viên có hoàn cảnh kinh tế […]