Tag Archives: Covid-19

[THÔNG BÁO] Học viên đi học trở lại

Trung tâm Nhật Ngữ Hikari Academy xin thông báo đến học viên đang học các lớp học và lịch khai giảng các khóa học mới. Bắt đầu đi học trở lại vào ngày: 04/05/2020 Lịch khai giảng và các khóa học mới sẽ được cập nhật thêm chi tiết hoặc có thể liên hệ với […]