Tag Archives: chứng chỉ FE

Kỳ thi FE dành cho kỹ sư CNTT có cơ hội làm việc tại Nhật Bản

Trong những năm gần đây, chứng chỉ FE dần trở thành một trong những chứng chỉ được ưa chuộng trong giới CNTT. Khác với những chứng chỉ đòi hỏi chuyên môn sâu vào một ngôn ngữ lập trình hay môi trường hệ thống cụ thể. FE tiếp cận CNTT một cách tổng thể, cho dù […]