Tag Archives: Cách dùng số đếm trong tiếng Nhật

Cách dùng số đếm trong tiếng Nhật

Trong tiếng Nhật, khi đếm số thứ tự, người, đồ vật, con vật…ngoài số lượng thì chúng ta cần phải dùng cả đơn vị đếm. Đơn vị đếm này cũng tương tự như “cái/chiếc/con/lần/tờ” trong tiếng Việt. Tùy vào tính chất của đồ vật mà sẽ có những cách dùng đơn vị đếm khác nhau […]