Hiển thị 28–31 trong 31 kết quả

  Trung cấp nhanh N3 giai đoạn 1

  3,120,000

  Đối tượng khóa học: Đã hoàn thành chương trình sơ cấp (50 bài giáo trình Minna no Nihongo), hoặc trình độ tương đương N4

  Trung cấp nhanh N3 giai đoạn 2

  3,120,000

  Đối tượng khóa học: Đã hoàn thành chương trình sơ cấp (50 bài giáo trình Minna no Nihongo), hoặc trình độ tương đương N4

  Trung cấp nhanh N3 giai đoạn 3

  3,120,000

  Đối tượng khóa học: Đã hoàn thành chương trình sơ cấp (50 bài giáo trình Minna no Nihongo), hoặc trình độ tương đương N4

  Trung cấp nhanh N3 giai đoạn 4

  3,120,000

  Đối tượng khóa học: Đã hoàn thành chương trình sơ cấp (50 bài giáo trình Minna no Nihongo), hoặc trình độ tương đương N4