Hiển thị 10–18 trong 31 kết quả

  Cấp tốc N5 giai đoạn 2

  3,323,000

  Khai giảng: 06/02, Học thứ 2-4-6, Giờ học: 8:00 ~ 12:00, Thời lượng: 312 tiết

  Khóa hán tự 1000

  3,500,000

  Khai giảng: 06/02, Học từ thứ 2~6, Giờ học: 13:00 ~ 14:00, Thời lượng: 120 tiết

  Khóa học sơ cấp A1

  1,500,000

  Khóa học sơ cấp 1 dành cho các bạn chưa biết gì về tiếng Nhật hoặc muốn học lại từ đầu.

  Khóa học sơ cấp A10

  1,800,000

  Khóa học sơ cấp A10 dành cho các bạn đã học xong lớp sơ cấp A9, hoặc trình độ tương đương với bài 39 của giáo trình Minna no nihongo

  Khóa học sơ cấp A11

  1,800,000

  Khóa học sơ cấp A11 dành cho các bạn đã học xong lớp sơ cấp A10, hoặc trình độ tương đương với bài 43 của giáo trình Minna no nihongo

  Khóa học sơ cấp A12

  1,800,000

  Khóa học sơ cấp A12 dành cho các bạn đã học xong lớp sơ cấp A11, hoặc trình độ tương đương với bài 47 của giáo trình Minna no nihongo

  Khóa học sơ cấp A2

  1,500,000

  Khóa học sơ cấp 2 dành cho các bạn đã học xong lớp sơ cấp A1, hoặc trình độ tương đương với bài 4 của giáo trình Minna no nihongo

  Khóa học sơ cấp A3

  1,500,000

  Khóa học sơ cấp 3 dành cho các bạn đã học xong lớp sơ cấp A2, hoặc trình độ tương đương với bài 8 của giáo trình Minna no nihongo

  Khóa học sơ cấp A4

  1,500,000

  Khóa học sơ cấp 4 dành cho các bạn đã học xong lớp sơ cấp A3, hoặc trình độ tương đương với bài 13 của giáo trình Minna no nihongo