Quần áo bằng tiếng Nhật

Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy chia sẽ một số từ vựng bằng tiếng Nhật về quẩn áo những thứ mà chúng ta mang và mặc hằng. Hãy tập suy nghĩ những thứ gần gũi với chúng ta bằng tiếng Nhật để chúng ta nhớ lâu hơn và vốn từ vựng của chúng ta phong phú hơn.
Học bằng hình ảnh là phương pháp giảng dạy hiệu quả mà trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy đang áp dụng cho các lớp học tại trung tâm. Với phương pháp này sẽ làm cho bài giảng trên lớp trở nên sinh động và thú vị, học viên sẽ tiếp thu bài nhanh hơn và nhớ lâu hơn về bài học
ふく (服): quần, áo