khóa tiếng Nhật cấp tốc

Hiển thị một kết quả duy nhất

  Cấp tốc N2 giai đoạn 1

  3,975,000

  Khóa học tiếng nhật cấp tốc N2 phù hợp với những bạn đã đạt chứng chỉ tiếng Nhật N3, hoặc trình độ tương đương trung cấp, muốn rút ngắn thời gian để du học, giao tiếp và làm việc ở công ty Nhật, ở trường học, hoặc tham gia vào các kỳ thi năng lực tiếng Nhật…

  Cấp tốc N2 giai đoạn 2

  3,975,000

  Khóa học tiếng nhật cấp tốc N2 phù hợp với những bạn đã đạt chứng chỉ tiếng Nhật N3, hoặc trình độ tương đương trung cấp, muốn rút ngắn thời gian để du học, giao tiếp và làm việc ở công ty Nhật, ở trường học, hoặc tham gia vào các kỳ thi năng lực tiếng Nhật…

  Cấp tốc N3 giai đoạn 1

  4,173,000

  Khai giảng: 06/02, Học từ thứ 2~6, Giờ học: 8:00 ~ 12:00, Thời lượng: 312 tiết

  Cấp tốc N3 giai đoạn 2

  3,577,000

  Khai giảng: 06/02, Học từ thứ 2~6, Giờ học: 8:00 ~ 12:00, Thời lượng: 312 tiết

  Cấp tốc N4 giai đoạn 1

  3,750,000

  Khai giảng: 06/02, Học từ thứ 2~6, Giờ học: 8:00 ~ 12:00, Thời lượng: 288 tiết

  Cấp tốc N4 giai đoạn 2

  3,750,000

  Khai giảng: 06/02, Học từ thứ 2~6, Giờ học: 8:00 ~ 12:00, Thời lượng: 288 tiết

  Cấp tốc N5 giai đoạn 1

  3,877,000

  Khai giảng: 06/02, Học thứ 2-4-6, Giờ học: 8:00 ~ 12:00, Thời lượng: 312 tiết

  Cấp tốc N5 giai đoạn 2

  3,323,000

  Khai giảng: 06/02, Học thứ 2-4-6, Giờ học: 8:00 ~ 12:00, Thời lượng: 312 tiết