CN Quận Tân Bình

Hiển thị một kết quả duy nhất

  Cấp tốc N3 giai đoạn 1

  4,173,000

  Khai giảng: 06/02, Học từ thứ 2~6, Giờ học: 8:00 ~ 12:00, Thời lượng: 312 tiết

  Cấp tốc N3 giai đoạn 2

  3,577,000

  Khai giảng: 06/02, Học từ thứ 2~6, Giờ học: 8:00 ~ 12:00, Thời lượng: 312 tiết

  Cấp tốc N4 giai đoạn 1

  3,750,000

  Khai giảng: 06/02, Học từ thứ 2~6, Giờ học: 8:00 ~ 12:00, Thời lượng: 288 tiết

  Cấp tốc N4 giai đoạn 2

  3,750,000

  Khai giảng: 06/02, Học từ thứ 2~6, Giờ học: 8:00 ~ 12:00, Thời lượng: 288 tiết

  Cấp tốc N5 giai đoạn 1

  3,877,000

  Khai giảng: 06/02, Học thứ 2-4-6, Giờ học: 8:00 ~ 12:00, Thời lượng: 312 tiết

  Cấp tốc N5 giai đoạn 2

  3,323,000

  Khai giảng: 06/02, Học thứ 2-4-6, Giờ học: 8:00 ~ 12:00, Thời lượng: 312 tiết

  Khóa hán tự 1000

  3,500,000

  Khai giảng: 06/02, Học từ thứ 2~6, Giờ học: 13:00 ~ 14:00, Thời lượng: 120 tiết