On'yomi và Kun'yomi trong chữ Kanji?

Có rất nhiều bạn khi học chữ Hán vẫn rất mơ hồ không biết âm On hay còn gọi là On’yomi (cách đọc theo âm) và âm Kun hay còn gọi là Kun’yomi (cách đọc theo nghĩa) là gì?
Và học chúng thì có tác dụng gì? Hôm nay Hikari Academy sẽ giải thích về vấn đề này để những bạn chưa hiểu được nắm rõ nhé! Có hiểu và biết tác dụng thì chúng ta mới học tốt được đúng không nào?

âm on và âm kun chữ kanji

Để dễ hình dung mình lấy tiếng việt để giải thích, trong tiếng Việt của chúng ta có âm Hán Việt và âm thuần Việt.
ví dụ:
“Hỏa” là âm Hán Việt (nghĩa: lửa)
“Lửa” là âm thuần Việt
Trong tiếng Nhật cũng tương tự có âm Hán Nhật (On’yomi) và âm thuần Nhật (Kun’yomi)
ví dụ:
水 すい “sui” là âm Hán Nhật, dùng trong từ ghép như 温水 (onsui, ôn thủy = nước nóng)
水 みず “mizu” là âm Nhật (kun’yomi)
Thực chất “mizu” là một từ thuần Nhật nhưng được viết bằng kanji cho dễ đọc.
Khi nào thì dùng Kunyomi khi nào thì dùng Onyomi ?
– Nếu Kanji đi cùng với một Hiragana, hãy đọc nó bằng Kunyomi.
Ví dụ:
情け nasake :sự cảm thông
赤い akai :đỏ
新しい atarashii “mới”
見る miru: nhìn
必ず kanarazu: nhất định, nhất quyết
– Nếu Kanji đứng cùng với Kanji khác, hãy đọc nó bằng Onyomi.
Ví dụ:
情報 jōhō: thông tin
学校 gakkō: trường học
新幹線 shinkansen: tàu siêu tốc
– Cũng có một quy tắc đặc biệt, khi Kanji đứng lẻ, phần lớn sẽ đọc bằng Kunyomi:
愛 ai :tình yêu
禅 Zen: thiện
点 ten: dấu chấm…
Trộn lẫn On’yomi và Kun’yomi trong tiếng Nhật
Các bạn có thể thấy tiếng Việt dùng từ ghép trong đó vừa có Hán Việt vừa có thuần Việt,
ví dụ: Sức lực (~力), Chuyển đổi (転~), v.v…
Tiếng Nhật cũng vậy, có thể kết hợp cách đọc On’yomi và Kun’yomi.
Ví dụ:
場所 basho (kanji: trường sở) “nơi, địa điểm” (cách đọc kun-on), BA là kun’yomi, còn “sho” là on’yomi
金色 kin’iro “màu vàng kim” (on-kun)
合気道 aikidō “môn võ Aikido” (kun-on-on).
Thậm chí, bạn còn có thể kết hợp cách đọc On’yomi hoặc Kun’yomi với từ gốc nước ngoài (viết bằng chữ katakana) ví dụ 満タン MAN-tan = “đầy bình” (đây là từ yêu cầu đổ đầy bình khi đi đổ xăng)
Tài liệu học Hán tự
80 bộ thủ cơ bản nhất của bộ chữ Kanji
Học nhanh 214 bộ thủ chữ Hán bằng thơ
1945 chữ Hán thông dụng
Kanji Look and Learn – Giáo trình Hán tự