Những từ chào hỏi hằng ngày trong tiếng Nhật

Thường thì người Việt chúng ta rất ít dùng câu nói “xin chào”, Ấy thế mà người Nhật lại rất quan trọng chuyện chào hỏi. Thậm chí dù rằng bạn hoàn toàn xa lạ chẳng quen chẳng biết họ, ấy thế mà họ vẫn chào bạn khi vô tình gặp nhau.
Theo quán tính, chúng ta phải chào lại phải không các bạn? Những câu nói sau là những câu bạn phải xã giao hằng ngày. Vì nằm trong một trong những bài học nhập môn, nên các bạn cố gắng nghe cho tốt và luyện tập âm cho đúng nha.
Học bằng hình ảnh là phương pháp giảng dạy hiệu quả mà trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy đang áp dụng cho các lớp học tại trung tâm. Với phương pháp này sẽ làm cho bài giảng trên lớp trở nên sinh động và thú vị, học viên sẽ tiếp thu bài nhanh hơn và nhớ lâu hơn về bài học

Chào buổi sáng bằng tiếng Nhật

chào hỏi trong tiếng Nhật

Chào buổi trưa bằng tiếng Nhật

chào hỏi trong tiếng nhật

Chào buổi tối bằng tiếng Nhật

chào hỏi trong tiếng nhật

Cám ơn bằng tiếng Nhật

chào hỏi trong tiếng nhật

Không có chi bằng tiếng Nhật

chào hỏi trong tiếng nhật

Chào tạm biệt bằng tiếng Nhật

chào hỏi trong tiếng nhật

Chúc ngủ ngon bằng tiếng Nhật

chào hỏi trong tiếng nhật

Xin lỗi bằng tiếng Nhật

chào hỏi trong tiếng nhật

Vui lòng bằng tiếng Nhật

chào hỏi trong tiếng nhật

7 thoughts on “Những từ chào hỏi hằng ngày trong tiếng Nhật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *