Kết quả phỏng vấn tháng 4-2015

Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy xin chúc mừng các bạn có tên dưới đây đã đậu phỏng vấn học bổng toàn phần du học Nhật Bản kỳ tháng 4-2015
Còn rất nhiều thử thách khác đang chờ đợi các bạn phía trước, các bạn phải gấp rút rèn luyên trau dồi khả năng tiếng Nhật của mình và cũng như gấp rút chuẩn bị cho mọi hành trang cho con đường Du học Nhật Bản nhé!

học bổng du học nhật bản