Kết quả phỏng vấn tháng 4-2014

Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy xin chúc mừng các bạn có tên dưới đây đã đậu phỏng vấn học bổng toàn phần du học Nhật Bản kỳ tháng 4-2014

Chương trình “Học bổng toàn phần du học Nhật Bản” là chương trình dành cho các bạn học sinh, sinh viên có ước mơ sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Các bạn đã xuất sắc dành được phần học bổng giá trị này

học bổng du học nhật bản