[HOT] Tổng hợp đáp án JLPT các trình độ kỳ thi tháng 7/2022

Đáp án kỳ thi JLPT tháng 7/2022 đã có đáp án rồi các bạn ơi! Cùng vào kiểm tra tổng hợp đáp án tất cả các trình độ nhé!

Đáp án JLPT N1 tháng 7/ 2022

文字語彙

問題1: 1 3 3 4 2 4

問題2: 4 2 2 1 1 3 3

問題3: 4 2 4 3 3 1

問題4: 2 3 1 2 1 4

問題5: 2 3 1 4 1 2 3 4 2 2

問題6: 4 1 3 2 4

文法

問題7: 3 2 1 1

問題8: 3 1 2 3

問題9: 3 3 1 3 2 2 1 4 1

読解

問題10: 2 4 3

問題11: 2 3

問題12: 4 1 2 4

問題13: 1 2

聴解

問題1: 3 2 1 2 3 2

問題2: 2 3 2 2 3 1 3

問題3: 4 4 1 4 1 3

問題4: 3 3 1 2 2 3 3 1 1 1 3 1 2

問題5: 4 2 1

Đáp án JLPT N2 tháng 7/ 2022

文字語彙

問題1: 4 2 1 4 3

問題2: 3 4 2 1 4

問題3: 2 4 3

問題4: 1 2 4 1 3 3 2

問題5: 1 3 3 2 4

問題6: 1 4 2 3 1

文法

問題7: 2 3 4 3 4 1 4 3 2 4 1 1

問題8: 1 4 3 2 4

問題9: 2 4 3 2

読解

問題10: 4 1 2 3 1

問題11: 2 4 2 3 1 3 1 4

問題12: 3 4

問題13: 4 4 1

問題14: 3 2

聴解

問題1: 4 1 3 2 3

問題2: 1 4 3 2 1 3

問題3: 4 1 2 4 1

問題4: 3 2 2 3 1 3 2 2 2 1 3

問題5: 2 24

Đáp án JLPT N3 tháng 7/ 2022

文字語彙

問題1: 1 4 2 4 1 4 3

問題2: 4 4 1 2 2 3

問題3: 1 2 3 2 4 1 3 3 3 4 3

問題4: 3 1 4 1 2

問題5: 2 3 4 1 1

文法

問題1: 3 4 2 1 2 2 3 3 4 1 4 1 3

問題2: 2 2 3 2 4

問題3: 2 1 4 3

読解

問題1: 4 2 2 2

問題2: 1 3 4 4 4 3

問題3: 1 4 3 3

問題4: 1 2

聴解

問題1: 3 4 4 3 2 1

問題2: 4 2 3 1 4 4

問題3: 4 3 3

問題4: 1 3 3 2

問題5: 1 2 3 2 3 3 2 1 1

Đáp án JLPT N4 tháng 7/ 2022

(Đang cập nhật)

Đáp án JLPT N5 tháng 7/ 2022

(Đang cập nhật)

3 thoughts on “[HOT] Tổng hợp đáp án JLPT các trình độ kỳ thi tháng 7/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *