Chuyên mục: Học bổng du học

học bổng asahi

Kết quả phỏng vấn tháng 4-2015

Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy xin chúc mừng các bạn có tên dưới đây đã đậu phỏng vấn học bổng toàn phần du học Nhật Bản kỳ tháng 4-2015 Còn rất nhiều thử thách khác đang chờ đợi các bạn phía trước, các bạn phải gấp rút rèn luyên trau dồi khả năng tiếng […]

Kết quả phỏng vấn tháng 10-2014

Kết quả phỏng vấn tháng 10-2014

Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy xin chúc mừng các bạn có tên dưới đây đã đậu phỏng vấn học bổng toàn phần du học Nhật Bản kỳ tháng 10-2014 Thành công sẽ luôn đi kèm với những khó khăn và cần phải có sự nỗ lực không ngừng. Bạn không thể tận hưởng trong […]

kết quả asahi

Kết quả phỏng vấn tháng 4-2014

Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy xin chúc mừng các bạn có tên dưới đây đã đậu phỏng vấn học bổng toàn phần du học Nhật Bản kỳ tháng 4-2014 Chương trình “Học bổng toàn phần du học Nhật Bản” là chương trình dành cho các bạn học sinh, sinh viên có ước mơ sống, […]

học bổng asahi

Kết quả phỏng vấn tháng 10-2013

Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy xin chúc mừng 2 bạn Bùi Nguyên Tài và Cao Hữu Tình đã đậu học bổng toàn phần du học Nhật Bản kỳ phỏng vấn tháng 10-2013 5 tháng! Một khoảng thời gian không phải là dài đối với những người đã và đang học tiếng Nhật. Nhưng 5 […]