Học nhanh 214 bộ thủ chữ Hán bằng thơ

Khi học Kanji, việc học bộ thủ rất quan trọng. Nếu học được toàn bộ bộ thủ, chúng ta có thể dễ dàng .....

Một số tên bằng tiếng Nhật hay và ý nghĩa

Thêm vào đó tên tiếng Nhật nghe cũng khá hay nên được nhiều người chọn để làm nickname .....