Cách chuyển tên sang tiếng Nhật

Đặc biệt khi làm các thủ tục giấy tờ để đi Nhật như: đi du học, đi xuất khẩu lao động, hoặc xin ứng .....