Nameraka Nihongo Kaiwa – Giáo trình giao tiếp tiếng Nhật

Nameraka Nihongo Kaiwa là 1 giáo trình Trung Cấp dành cho các bạn đã thành thạo trong văn viết nhưng vẫn còn chưa thành thục trong giao tiếp tình huống.

Khi học cuốn sách này bạn sẽ thành thạo trong giao tiếp, cải thiện khả năng nói tiếng Nhật lưu loát của mình. Hi vọng với giáo trình giao tiếp này sẽ giúp ích cho các bạn


giáo trình giao tiếp tiếng nhật