Tìm kiếm:

  • Trung tâm Nhật ngữ tại Biên Hòa

    Tiếp nối thành công từ 03 chi nhánh Hikari Long Thành, Long Đức và Nhơn Trạch, đồng thời khẳng định vị thế là một trung tâm Nhật ngữ hàng đầu tại Đồng Nai, có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, trau dồi, nâng cao trình độ tiếng Nhật của các học viên trên địa bàn Thành phố Biên Hoà.