Tìm kiếm:

  • Học Tiếng Nhật Tại Vũng Tàu

    Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy chi nhánh Vũng Tàu thường xuyên khai giảng các lớp tiếng Nhật từ sơ cấp vỡ lòng đến nâng cao.
  • Trung Tâm Nhật Ngữ tại Vũng Tàu

    Hikari Vũng Tàu là trung tâm Nhật ngữ đầu tiên ở thành phố Vũng Tàu - được thành lập vào tháng 02 năm 2014 thông qua việc liên kết với trường Cao đẳng Nghề Bà Rịa – Vũng Tàu