Nghe chị Anh Thư kể chuyện đi du học Nhật

Bản thân chúng tôi là những người làm hồ sơ du học, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ .....