Hikari Academy vinh dự năm thứ 5 liên tiếp nhận Giấy khen của Sở GDĐT TPHCM

Tại Hội nghị Tổng kết này, Trung tâm Nhật ngữ Quang Việt (HIKARI ACADEMY) đã vinh dự được Lãnh đạo .....