9 Tháng có tiếng Nhật N3 - 2 năm có N1

Đó là thành tích tuyệt vời của 1 bạn học viên tại trung tâm Nhật ngữ Hikari. Cùng xem .....