Khóa tiếng Nhật trung cấp

Khóa học tiếng nhật trung cấp dành cho các bạn muốn học lên trình độ N3

yes Đối tượng khóa học: Đã hoàn thành chương trình sơ cấp (50 bài giáo trình Minna no Nihongo), hoặc trình độ tương đương N4  

tiếng nhật trung cấp


yes Mục tiêu khóa học: Từ những kiến thức và kỹ năng đã học tại lớp sơ cấp, hướng đến việc ôn luyện để “Sử dụng được tiếng Nhật”. Cùng với việc tăng thêm vốn từ vựng, ngữ pháp và hội thoại, học viên sẽ hiểu thêm về nước Nhật và người Nhật qua những thông tin về Nhật Bản, nâng cao tầm hiểu biết về Nhật Bản.

yes Chương trình học: khóa học được chia nhỏ thành 4 khóa từ trung cấp 1 đến trung cấp 4 (để giảm gánh nặng học phí cho học viên) .Tổng hợp tất cả kiến thức khóa học Tiếng Nhật sơ cấp và trang bị kiến thức cho các bạn chuẩn bị thi chứng chỉ Tiếng Nhật trình độ N3.

yes Thời lượng: 120 tiết ,3h/ buổi (30 buổi)/khóa

icon Click xem khóa học tiếng Nhật trình độ N2

trungcap.png

 

dangky.jpg