Khóa tiếng Nhật sơ cấp A9


+ Đối tượng: Dành cho các bạn đã học xong lớp A8, hoặc trình độ tương đương với bài 34 của giáo trình Minna No Nihongo


+ Mục tiêu:

  - Biết hướng dẫn người khác thực hiện hành động theo mình hay theo biểu mẫu. Biết được cách nói liên quan đến câu điều kiện, câu bị động  hay chỉ mục đích 
Biết 57 chữ Hán tiếp theo.


+ Thời gian:    60 tiết (20 buổi)

    3 tiết / buổi x 3 buổi / tuần x 7 tuần

    Hoặc 3 tiết / buổi x 2 buổi / tuần x 10 tuần


yes Học phí: 1.800.000/khóa

Giảm 10% HP đăng ký trước ngày qui định


+ Nội dung:

    - Hướng dẫn làm theo bảng biểu hay sự chỉ dẫn.

    - Mẫu câu diễn tả sau khi hành động này xảy ra có hành động khác.

    - Diễn tả sự liên tiếp của hai hành động.

    - Diễn tả làm việc không theo thói quen mà làm khác đi.

    - Thể điều kiện.

    - Mẫu câu diễn tả mục đích, sự cố gắng thực hiện hành động và diễn tả sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác.

    - Học thể bị động.

    - Mẫu câu danh từ hóa động từ.

    - Học 57 chữ Hán tiếp theo


+ Giáo trình:

   - Giáo trình Minna no nihongo (bản quyền)

   - Bài 34 ~ 38

 

hikari.png

dangky.jpg