Khóa tiếng Nhật sơ cấp A5


+ Đối tượng: Dành cho các bạn đã học xong lớp A4, hoặc trình độ tương đương với bài 18 của giáo trình Minna No Nihongo


+ Mục tiêu:

   - Nói được những câu có thể làm gì và không thể làm gì. từng làm gì.

   - Bày tỏ suy nghĩ và nói ý kiến của mình về vấn đề gì đó.

   - Thuật lại lời nói của người khác (câu nói gián tiếp)

   - Học những câu nói ngắn.

   - Biết 55 chữ hán tự tiếp theo.


+ Thời gian:    60 tiết (20 buổi)

    3 tiết / buổi x 3 buổi / tuần x 7 tuần

    Hoặc 3 tiết / buổi x 2 buổi / tuần x 10 tuần


yes Học phí: 1.500.000/khóa

Giảm 10% HP đăng ký trước ngày qui định


+ Nội dung:

     - Động từ chỉ động tác của cơ thể như leo bay , nhảy…

     - Mẫu câu có thể thể hiện khả năng của mình.

     - Mẫu câu về sở thích.

     - Mẫu câu cùng một thời điểm làm nhiều hành động.

     - Thể ngắn . Thể từ điển, thể ta

     - Mẫu câu trình bày ý kiến , thuật lại lời nói của người khác cho người thứ ba

     - Mẫu câu động từ bổ nghĩa cho danh từ.

     - Hán tự 55 chữ tiếp theo


+ Giáo trình:

   - Giáo trình Minna no nihongo (bản quyền)

   - Bài 18 ~ 21

 

hikari.png

dangky.jpg