Khóa tiếng Nhật sơ cấp A3


+ Đối tượng: Dành cho các bạn đã học xong lớp tiếng Nhật sơ cấp A2, hoặc trình độ tương đương với bài 8 của giáo trình Minna No Nihongo.


+ Mục tiêu:

   - Đọc, hiểu được những câu văn dài.

   - Nói được sở thích của bản thân.

   - Hỏi và đáp được nguyên nhân, lý do.

   - So sánh được các đối tượng.

   - Diễn tả được dạng câu đi đâu để làm gì.

   - Biết được 60 chữ Hán.


+ Thời gian:    60 tiết (20 buổi)

    3 tiết / buổi x 3 buổi / tuần x 7 tuần

    Hoặc 3 tiết / buổi x 2 buổi / tuần x 10 tuần


yes Học phí: 1.500.000/khóa

Giảm 10% HP đăng ký trước ngày qui định


+ Nội dung:

     - Các từ vựng chỉ nguyên nhân, lý do, tính chất so sánh, cách đếm.

     - Mẫu câu diễn tả nguyên nhân (vì, cho nên,..)

     - Mẫu câu về so sánh.

     - Mẫu câu chỉ về mục đích di chuyển.

     - Học 60 chữ Hán.


+ Giáo trình:

   - Giáo trình Minna no nihongo (bản quyền)

   - Bài 9 ~ 13

 

hikari.png

dangky.jpg

Các tin khác