Khóa tiếng Nhật sơ cấp A2


+ Đối tượng: Dành cho các bạn đã học xong lớp tiếng Nhật sơ cấp A1, hoặc trình độ tương đương với bài 4 của giáo trình Minna No Nihongo.


+ Mục tiêu:

   - Đọc, hiểu được những câu văn ngắn trong tiếng Nhật.

   - Miêu tả được trạng thái, tính chất của đồ vật và nơi chốn.

   - Nói được đơn giản về các hoạt động hàng ngày, các hành động cho – nhận


+ Thời gian:    60 tiết (20 buổi)

    3 tiết / buổi x 3 buổi / tuần x 7 tuần

    Hoặc 3 tiết / buổi x 2 buổi / tuần x 10 tuần


yes Học phí: 1.500.000/khóa

Giảm 10% HP đăng ký trước ngày qui định.


+ Nội dung:

     - Các từ vựng về thời gian, tính chất, về các hoạt động hàng ngày.

     - Mẫu câu động từ, cách chia thì của động từ, tính từ.

     - Mẫu câu về rủ rê, nhận lời, từ chối lời mời một cách lịch sự.

     - Mẫu câu về cho – nhận, về phương thức thực hiện hành động.


+ Giáo trình:

   - Giáo trình Minna no nihongo (bản quyền)

   - Bài 4 ~ 8

 

hikari.png

dangky.jpg

Các tin khác