Khóa tiếng Nhật sơ cấp A12


+ Đối tượng: Dành cho các bạn đã học xong lớp A11, hoặc trình độ tương đương với bài 47 của giáo trình Minna No Nihongo


+ Mục tiêu:

Biết được cách nhận thông tin và truyền đạt lại cho người khác.
Biết được cách nói sai khiến người khác làm gì .
Cách nói kính ngữ và khiêm nhường.

  - Biết 38 chữ Hán tiếp theo.


+ Thời gian:    60 tiết (20 buổi)

    3 tiết / buổi x 3 buổi / tuần x 7 tuần

    Hoặc 3 tiết / buổi x 2 buổi / tuần x 10 tuần


yes Học phí: 1.800.000/khóa

Giảm 10% HP đăng ký trước ngày qui định


+ Nội dung:

  - Mẫu câu ghi nhận và truyền đạt thông tin.

  - Mẫu câu biểu thị sự suy đoán mang tính chủ quan dựa trên thông tin mà người nói nhận được từ giác quan của mình.

  - Học thể sai khiến .. sai khiến người khác làm gì.

  - Mẫu câu khiêm nhường và kính ngữ.

  - Học 38 chữ Hán tự tiếp theo.


+ Giáo trình:

   - Giáo trình Minna no nihongo (bản quyền)

   - Bài 47 ~ 50

hikari.png

dangky.jpg