Khóa tiếng Nhật sơ cấp A11


+ Đối tượng: Dành cho các bạn đã học xong lớp A10, hoặc trình độ tương đương với bài 43 của giáo trình Minna No Nihongo


+ Mục tiêu:

Biết được cách nói suy đoán. Diễn tả sự việc đang xảy ra chưa xảy ra sắp xảy ra và đã xảy ra.
Biết được cách nói một sự việc chắc chắn xảy ra.
Biết 38 chữ Hán tự tiếp theo.

 

+ Thời gian:    60 tiết (20 buổi)

    3 tiết / buổi x 3 buổi / tuần x 7 tuần

    Hoặc 3 tiết / buổi x 2 buổi / tuần x 10 tuần


yes Học phí: 1.800.000/khóa

Giảm 10% HP đăng ký trước ngày qui định


+ Nội dung:

  - Mẫu câu suy đoán sự việc sắp xảy ra.

  - Mẫu câu diễn tả từ trạng thái này làm đổi thành trạng thái khác

  - Mẫu câu cách nói về một trường hợp giả định nào đó. Phần tiếp theo sau biểu thị cách sử lý trong trường hợp đó, hoặc kết quả xảy ra.

  - Mẫu câu diễn tả hai mệnh đề, khi mệnh đề sau diễn tả một kết quả trái ngược với mệnh đề trước.

  - Mẫu câu dùng để diễn tả một việc sắp bắt đầu , đang diễn ra, vừa mới kết thúc.

  - Mẫu câu phán đoán một việc gì đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Học 38 chữ hán tự tiếp theo

 

+ Giáo trình:

   - Giáo trình Minna no nihongo (bản quyền)

   - Bài 43 ~ 46

hikari.png

dangky.jpg