Khóa tiếng Nhật sơ cấp A1

Trung tâm Nhật ngữ Hikari thường xuyên khai giảng các khóa học vỡ lòng dành cho người mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật. Với chương trình học và học phí phù hợp với mọi đối tượng học viên


yes Đối tượng: Dành cho các bạn chưa từng biết gì về tiếng Nhật hoặc muốn học lại từ đầu.


yes Thời gian: 60 tiết (20 buổi)

    3 tiết / buổi x 3 buổi / tuần x 7 tuần

    Hoặc 3 tiết / buổi x 2 buổi / tuần x 10 tuần


yes Mục tiêu sau khóa học:

   - Đọc, viết được 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana.

   - Thực hiện được các câu chào hỏi đơn giản.

   - Giới thiệu đơn giản về bản thân và người khác.

   - Giới thiệu đồ vật, nơi chốn - Nói được chủ sở hữu của đồ vật.

học tiếng nhật vỡ lòng


yes Học phí: 1.500.000/khóa

Giảm 10% học phí đăng ký trước ngày qui định


yes Nội dung:

     Hai bảng chữ cái Hiragana, Katakana

     Các từ vựng về nghề nghiệp, tuổi tác, đồ vật, thời gian, số đếm.

     Các mẫu câu danh từ : câu khẳng định, phủ định, nghi vấn.


yesGiáo trình:

   - Giáo trình Kana tự soạn

   - Giáo trình Minna no nihongo (bản quyền)

   - Chữ cái ~ bài 3

hikari.png

dangky.jpg