Bắt đầu học từ chữ cái tiếng Nhật, bộ chữ Hiragana, Katakana sau đó học về các thể cơ bản của tiếng Nhật. Bồi dưỡng cân bằng cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.
   

  học tiếng nhật sơ cấp


  yes Sau khóa học tiếng Nhật sơ cấp, người học có thể:

  ► Nghe, nói, đọc và hiểu được bài viết có nội dung gần gũi với cuộc sống hàng ngày.
  ► Giao tiếp một cách trôi chảy, tự tin , kết nối các ý một cách mạch lạc khi nói.
  ► Có khả năng nghe hiểu và giải quyết được phần lớn các tình huống hội thoại thường gặp trong đời sống.

  Tùy theo mức độ đầu tư về thời gian học mà trình độ sơ cấp sẽ mất từ 6 tháng đến 2 năm.

  Hệ thông thường gồm 12 khóa học: A1~A12

  Hệ nhanh gồm 6 khóa : A1+A2, A3+A4, A5+A6, A7+A8, A9+A10, A11+A12

   

  lop-hoc-hikari.png

  iconLớp sơ cấp A1 (Chưa từng biết gì về tiếng Nhật hoặc muốn học lại từ đầu)

  iconLớp sơ cấp A2 (Hoàn thành sơ cấp A1, hoặc học từ bài 4 của giáo trình Minna)

  iconLớp sơ cấp A3 (Hoàn thành sơ cấp A2, hoặc học từ bài 9 của giáo trình Minna)

  iconLớp sơ cấp A4 (Hoàn thành sơ cấp A3, hoặc học từ bài 14 của giáo trình Minna)

  iconLớp sơ cấp A5 (Hoàn thành sơ cấp A4, hoặc học từ bài 18 của giáo trình Minna)

  iconLớp sơ cấp A6 (Hoàn thành sơ cấp A5, hoặc học từ bài 22 của giáo trình Minna)
  yes Sơ cấp A1 đến sơ cấp A6 đạt trình độ N5. . Giao tiếp cơ bản.

  iconLớp sơ cấp A7 (Hoàn thành sơ cấp A6, hoặc học từ bài 26 của giáo trình Minna)

  iconLớp sơ cấp A8 (Hoàn thành sơ cấp A7, hoặc học từ bài 30 của giáo trình Minna)

  iconLớp sơ cấp A9 (Hoàn thành sơ cấp A8, hoặc học từ bài 34 của giáo trình Minna)

  iconLớp sơ cấp A10 (Hoàn thành sơ cấp A9, hoặc học từ bài 39 của giáo trình Minna)

  iconLớp sơ cấp A11 (Hoàn thành sơ cấp A10, hoặc học từ bài 46 của giáo trình Minna)

  iconLớp sơ cấp A12 (Hoàn thành sơ cấp A11, hoặc học từ bài 47 của giáo trình Minna)
  yes Sơ cấp A6 đến sơ cấp A12 đạt trình độ N4. . Giao tiếp trôi chảy nhiều chủ đề.

  khóa học tiếng nhật

  khóa học tiếng nhậtkhóa học tiếng nhật
   

   

  dangky.jpg