Đào tạo Tiếng Nhật tại Các Xí Nghiệp

Trung tâm Nhật Ngữ Hikari Academy với đội ngũ giảng viên, nhân viên đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy Nhật ngữ, huấn luyện kỹ năng làm việc, kỹ năng chuyên môn .

Trong quá trình giảng dạy không chỉ dạy theo giáo trình của trung tâm Nhật ngữ Hikari mà còn kết hợp xây dựng giáo trình ứng với nhu cầu của mỗi công ty, xí nghiệp
 


Thông qua việc giảng dạy tiếng Nhật cũng sẽ tiến hành việc đào tạo nhân lực như hướng dẫn cách viết mail, thuật ngữ chuyên ngành, những vấn đề cơ bản khi chào hỏi, trao đổi danh thiếp, cách suy nghĩ và tác phong của Nhật. Ngoài ra cũng sẽ hướng dẫn trực tiếp tại nơi làm việc các vấn đề về nguyên tác 5S, an toàn lao động khi làm việc,...

icon Để được nắm rõ hơn các thông tin về khóa học này Quý công ty vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Nhật ngữ Hikari qua :

Email: info@hikariacademy.edu.vn
Tel: (028) 3849 7870 hoặc 3849 7875