File nghe giáo trình Minna no nihongo

Trung tâm Nhật ngữ Hikari Academy gửi đến các bạn học viên tài liệu file nghe của giáo trình Minna no nihongo từ bài 1 đến bài 50. Các bạn down về rồi luyện nghe cho thật tốt nhé!

Khi học tiếng Nhật trong 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết có lẽ kỹ năng mà các bạn bị hạn chế nhất đó là kỹ năng nghe. Để cải thiện được kỹ năng này chỉ có 1 cách là các bạn phải luyện nghe thật nhiều, nghe không hiểu vẫn phải nghe :)
 

file nghe minna no nihongo


Nghe Minna I : (ことば / ぶんけい / れいぶん / れんしゅC / かいわ)

       - Disc 1:

                      + http://www.mediafire.com/file/cro3531ui7g4c9h/L.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/3u06r83xmbk93q8/L.1.rar

                      + http://www.mediafire.com/?akm2o6na9z92fwt/L.2.rar

                      + http://www.mediafire.com/?d87g65387cgk898/L.3.rar

                      + http://www.mediafire.com/?x5q5cn4osjzppu9/L.4.rar

                      + http://www.mediafire.com/?dglsq1t1cm31973/L.5.rar

                      + http://www.mediafire.com/?y8m69y8g4scrmu1/L.6.rar

                      + http://www.mediafire.com/?nmcr450horn0yh4/L.7.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/b96asc1xmee9ru2/L.8.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/0omrcm2824x5wdg/L.9.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/0omrcm2824x5wdg/L.10.rar

       - Disc 2:

                      + http://www.mediafire.com/file/88941kk7xz271k0/L.11.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/1yqmpz47lb0exwy/L.12.rar

                      + http://www.mediafire.com/?lh13ltscxk77xey/L.13.rar

                      + http://www.mediafire.com/?keo9dzbk8p5bs2x/L.14.rar

                      + http://www.mediafire.com/?90xhfwmligiiocf/L.15.rar

                      + http://www.mediafire.com/?gisa5q1lwdsugzl/L.16.rar

                      + http://www.mediafire.com/?fkyqwn494xb7d80/L.17.rar

                      + http://www.mediafire.com/?79atks369gia36b/L.18.rar

       - Disc 3:

                      + http://www.mediafire.com/file/67camkuj1yvznw4/L.19.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/1yqmpz47lb0exwy/L.20.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/sb0fj2j4zct19o3/L.21.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/e35les515693u6d/L.22.rar

                      + http://www.mediafire.com/?nwa3k97enacfa03/L.23.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/fojh9gkznqqw3mj/L.24.rar

                      + http://www.mediafire.com/?qqj2hm2hop2sl3l/L.25.rar

 

Nghe Minna II : (ことば / ぶんけい / れいぶん / れんしゅC / かいわ)

       - Disc 1:

                      + http://www.mediafire.com/file/svmys29xrvrrwl9/L.26.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/5kkvspyducdeo8d/L.27.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/t1vblndvi261sjh/L.28.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/bk35s9xkh15rdnz/L.29.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/c7hv6iac9cb6flo/L.30.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/rb1jw79hba9nk8o/L.31.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/pwel3w0fpcw33y2/L.32.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/2ednj4r92tx2kn7/L.33.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/5h96sz8wsthwgkc/L.34.rar

       - Disc 2:

                      + http://www.mediafire.com/file/uhi01a93s4q94le/L.35.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/jtak2j7e6uf1xn1/L.36.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/i0lbr3w8kmpe061/L.37.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/f0kosbf8l3kz8h5/L.38.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/jc00c0inrw9t24x/L.39.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/ts0401httzepxyc/L.40.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/pzg3103caxvbp6k/L.41.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/0x6o7n4c80tlcnk/L.42.rar

       - Disc 3:

                      + http://www.mediafire.com/file/o2ol1m6n4g7r7w5/L.43.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/3m6992cnc54twi3/L.44.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/r3wap2bra4foq9b/L.45.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/o55epu7a6o9n3d5/L.46.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/n0dazpce1ve5asp/L.47.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/rcc7nx443lca3qo/L.48.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/2eg0usjgbpi9s3z/L.49.rar

                      + http://www.mediafire.com/file/n8270lmsh6gfjvz/L.50.rar

 

Download File nghe Minna Mondai
click here